Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-709 2019-09-04
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ 2019 M. ASIGNAVIMŲ PLANO KETVIRTINIO PASKIRSTYMO PAKEITIMO DERINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ 2019 M. ASIGNAVIMŲ PLANO KETVIRTINIO PASKIRSTYMO PAKEITIMO DERINIMO

 

2019 m. rugsėjo 4 d. Nr.  DV-709

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 6 straipsnio 2 punktu,

                      d e r i n u  Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“ 2019 metų asignavimų plano (mokymo lėšos 141, funkcijos kodas 09.01.01.01, priemonė 21.01.01.13) ketvirtinio paskirstymo pakeitimą:

1. IV ketvirčio (2.1.1.1.1.1C str.) darbo užmokesčio išlaidų plano sumažinimą – 2,3 tūkst. Eur;

2. IV ketvirčio (2.1.2.1.1.1. str.) socialinio draudimo įmokų išlaidų plano sumažinimą – 0,1 tūkst. Eur;

3. III ketvirčio (2.1.1.1.1.1C str.) darbo užmokesčio išlaidų plano padidinimą – 2,3 tūkst. Eur;

4. III ketvirčio (2.1.2.1.1.1. str.) socialinio draudimo įmokų išlaidų plano padidinimą – 0,1 tūkst. Eur.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią