Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPt-333 2019-09-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
PASITARIMO DĖL PROGRAMOS „ALYTUS – LIETUVOS KULTŪROS SOSTINĖ 2022 M.“ ĮGYVENDINIMO PROTOKOLAS

PASITARIMO DĖL PROGRAMOS „ALYTUS – LIETUVOS KULTŪROS SOSTINĖ 2022 M.“ ĮGYVENDINIMO PROTOKOLAS

 

2019 m. rugsėjo 3 d. Nr. KPPt-333

Alytus

 

Posėdis įvyko 2019-08-27   15  val.

Posėdžio pirmininkė – Vilma Liaukuvienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja.

Posėdžio sekretorė – Vaida Anušauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė.

 

Dalyvauja: Jurgita Šukevičienė, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja, Daina Čečkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė, Nerijus Abromaitis, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistas, Klaudija Aleksandravičiūtė, VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro direktorė, Jurgita Guževičienė, VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro direktorės pavaduotoja, Audronė Jakunskienė, Alytaus kraštotyros muziejaus direktorė, Giedrė Bulgakovienė, Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos direktorė, Inesa Pilvelytė, Alytaus miesto teatro direktorė, Vida Grišmanauskienė, Alytaus miesto teatro direktorės pavaduotoja teatro plėtrai ir rinkodarai, Alytaus kultūros ir meno tarybos nariai: Tomas Nikulinas, Arvydas Kinderis, Vilmantas Dunderis, Alfreda Urmanavičienė, Linas Jakštonis.

 

                      DARBOTVARKĖ:

1.      Dėl 2018-10-17 Alytaus miesto savivaldybės mero potvarkiu Nr. M-33 sudarytos programos „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022 m.“ parengimo ir koordinavimo  darbo grupės sudėties keitimo.

2.      Dėl programos „Alytus – Lietuvos kultūros 2022 m.“ logotipo sukūrimo.

3.      Dėl Alytaus miesto kultūrinio žemėlapio kūrimo idėjos.

                     

1.      SVARSTYTA.  2018-10-17 Alytaus miesto savivaldybės mero potvarkiu Nr. M-

33 sudarytos programos „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022 m.“ parengimo ir koordinavimo darbo grupės sudėties keitimas.

V. Liaukuvienė informavo, kad reikalinga keisti darbo grupės sudėtį, vietoj Valės Gibienės įrašant AMS mero pavaduotoją Jurgitą Šukevičienę. Taip pat V. Liaukuvienė pasiteiravo gal būtų tikslinga į darbo grupės sudėtį įtraukti kitus, su šios programos įgyvendinimu susijusius AMSA skyrius. A. Urmanavičienė pastebėjo, kad viena iš programos platformų – „Žalieji tiltai“ vienys projektus, plėtojančius inovatyvias ir patrauklias miesto erdves, mažosios ir žaliosios architektūros iniciatyvas ir analizuos istorinius ir apleistus miesto objektus, jų kultūrinę rekonstrukciją, todėl būtų tikslinga, jog prie šios darbo grupės prisijungtų AMSA Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus specialistai. V. Liaukuvienė pasiūlė įtraukti ir Komunikacijos skyriaus specialistus, kurie turimais žiniasklaidos kanalais viešintų su šios programos įgyvendinimu ir pasiruošimo darbais susijusią aktualią informaciją.

I. P. pastebėjo, kad 2019 m. nevyko nei vienas darbo grupės pasitarimas, trūksta aktyvumo.  Programą „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022 m.“ sudaro 7 skirtingos platformos, kurios turi atsakingus asmenis, tačiau nėra asmens, kuris būtų atsakingas už visos programos ir visų platformų koordinavimą, darbų paskirstymą, informacijos sklaidą ir kt. Posėdžio metu buvo svarstomi įvairūs būdai dėl programos vadovo paslaugos pirkimo arba laikino etato įsteigimo Alytaus miesto teatre arba VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre.

NUTARTA.

1. Pakeisti 2018-10-17 Alytaus miesto savivaldybės mero potvarkiu Nr. M-33 sudarytos programos „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022 m.“  parengimo ir koordinavimo darbo grupės sudėtį vietoj Valės Gibienės įrašant AMS mero pavaduotoją Jurgitą Šukevičienę ir papildant AMSA Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos ir Komunikacijos skyrių specialistais.

2. Toliau svarstyti galimybes  dėl programos „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022 m.“ įgyvendinimo darbus koordinuojančio asmens etato įsteigimo arba paslaugos pirkimo.

3. Susirinkimą organizuoti rugsėjo 10 d.

 

2.      SVARSTYTA. Programos „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022 m.“

logotipo sukūrimas.

V. Liaukuvienė informavo, kad vyko konkursas dėl programos „Alytus –

Lietuvos kultūros sostinė 2022 m.“ logotipo sukūrimo ir pristatė logotipo eskizus, kurie buvo pateikti konkursui. Nei vienas iš jų, sudarytai vertinimo komisijai netiko, todėl buvo nuspręsta vykdant viešųjų pirkimų procedūras konkursą skelbti dar kartą.

                      NUTARTA. Kviesti pasitarimą su AMSA Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus ir Komunikacijos skyriaus specialistais.

 

3.      SVARSTYTA. Alytaus miesto kultūrinio žemėlapio kūrimo idėja.

V. Liaukuvienė trumpai pristatė Alytaus kultūrinio žemėlapio kūrimo idėją. I. P. kalbėjo apie tai, kad kultūros žemėlapio idėja jau keletą metų yra įgyvendinta Kauno mieste. Tai yra išsamus viso miesto kultūrinių taškų sužymėjimas ir informacijos susisteminimas. Šis žemėlapis naudingas Kauno miesto gyventojams, svečiams iš kitų miestų, ir užsienio šalių turistams. L. Jakštonis pasiūlė į kultūros žemėlapio kūrimą įtraukti ir Alytaus miesto  seniūnaitijas bei gyventojų bendruomenes.

                      NUTARTA. Kviesti pasitarimą su Alytaus miesto seniūnaitijomis ir bendruomenėmis.

 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė

 

Vilma Liaukuvienė

 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                 Vaida Anušauskienė

Į pradžią