Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-671 2019-08-23
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2019 M. SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMOS 23.01.02.08 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ REMTI SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2019 M. SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMOS 23.01.02.08 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ REMTI SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

2019 m. rugpjūčio 23 d. Nr.  DV-671

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. A1-222 „Dėl 2019 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms patvirtinimo“, Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A1-259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“, Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo Alytaus miesto savivaldybėje aprašu,  patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. DV-426 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo Alytaus miesto savivaldybėje aprašo tvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. DV-464 „Dėl valstybės biudžeto lėšas nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonei remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinti 2019 m. paskirstymo“, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės išplėstinės seniūnaičių sueigos 2019-08-16 posėdžio protokolą Nr. KPPn-71,

t v i r t i n u 2019 m. socialinės apsaugos programos 23.01.02.08 priemonės lėšų, skirtų remti savivaldybės bendruomeninę veiklą, paskirstą (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Rolandas Juonys

 

______________


                                                                                                            PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. rugpjūčio 23 d.

įsakymu Nr.  DV-671

 

 

2019 m. socialinės apsaugos programos 23.01.02.08 priemonės lėšų, skirtų remti savivaldybės bendruomeninę veiklą, paskirsta

 

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Seniūnaitijos, kuriose vykdoma veikla pavadinimas ir skirta suma

Projektui skirta suma

1.

Asociacija „Alytaus centro bendruomenė“

 

 

Bendruomenė –  mūsų šeima

Alyčio seniūnaitija – 1 461,13 eurų;

Piliakalnio seniūnaitija – 1 466,79 eurų;

Kurorto seniūnaitija – 1 130,49 eurų;

Dvaro seniūnaitija – 1 416,50 eurų;

Senamiesčio seniūnaitija – 1 815,09 eurų;

Ulonų seniūnaitijų – 2 470,59 eurų;

9760,00 eur

2.

Asociacija „Putinų bendruomenės asociacija“

Putinų bendruomenės iniciatyvos 2019 metais

Putinų seniūnaitija –  5 383,23 eurų;

5383,23 eur

3.

VšĮ „Gerumo skraistė“

Bendruomenės iniciatyvos visiems

Likiškių seniūnaitija – 1 587,48 eurų;

Vidzgirio seniūnaitija – 5 443,94 eurų;

Volungės seniūnaitija – 3 153,95 eurų;

10184,00 eur

4.

Visuomeninė organizacija (asociacija) specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“

Dainavos bendruomenės stiprinimas, renginių ciklas „Tik tu ateik“

Dainavos seniūnaitija – 4 776,99 eurų;

4776,99 eur

5.

Asociacija „Vidzgirio bendruomenė“

Burkimės Jurgiškių seniūnaitijoje

Jurgiškių seniūnaitija – 4 322,52 eurų;

4322,52 eur

6.

VšĮ „Ačiū projektai“

 

 

Kalvos ir Panemunės seniūnaitijų bendruomenės iniciatyvos

Kalvos seniūnaitija – 1 063,85 Eur.

Panemunės seniūnaitija – 1 494,45 Eur

2 558,3 Eur

IŠ VISO

36 985,04 Eur

2019 m. spalio 16 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-845 redakcija

______________

 

 

Į pradžią