Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Potvarkis, Nr. M-36 2019-08-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2017-01-06 POTVARKIO NR. M-2 „DĖL PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

 

POTVARKIS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2017-01-06 POTVARKIO NR. M-2 „DĖL PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2019 m. rugpjūčio 13 d.  Nr.  M-36

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi,

p r i p a ž į s t u  netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės mero 2017-01-06 potvarkį Nr. M-2 „Dėl pareigybės aprašymo tvirtinimo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                               Nerijus Cesiulis

                                                           

                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią