Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-226 2019-03-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ, KURIOMS SUTEIKTI ĮGALIOJIMAI VYKDYTI ATVEJO VADYBOS FUNKCIJAS IR KOORDINUOTI ATVEJO VADYBOS PROCESUS, SĄRAŠO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ, KURIOMS SUTEIKTI ĮGALIOJIMAI VYKDYTI ATVEJO VADYBOS FUNKCIJAS IR KOORDINUOTI ATVEJO VADYBOS PROCESUS, SĄRAŠO TVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 20 d. Nr.  DV-226

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Atvejo vadybos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141 „Dėl Atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 punktu,

t v i r t i n u Socialinių paslaugų įstaigų, kurioms suteikti įgaliojimai vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos procesus, sąrašą (pridedama).                 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 


                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                             Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. kovo 20 d.

įsakymu Nr. DV-226

 

                      SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ, KURIOMS SUTEIKTI ĮGALIOJIMAI VYKDYTI ATVEJO VADYBOS FUNKCIJAS IR KOORDINUOTI ATVEJO VADYBOS PROCESUS, SĄRAŠAS

 

 

Įstaigos pavadinimas

Įstaigos adresas

Kontaktinis telefono numeris

E. pašto adresas

Įstaigos darbo laikas

Pietų pertrauka

Atvejo vadybininkų (-ių) vardai, pavardės

 

Paslaugų teikimo teritorija

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras

Naujoji g. 64, 62384 Alytus

(8 315) 21 570

info@aspc.lt

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8–17 val., penktadieniais 8–15.45 val.

12–12.45 val.

Inga Remeikienė, Asta Vyšniauskienė, Vilma Rutkauskienė, Laima Katukevičienė

Alytaus miestas

______________

 

 

Į pradžią