Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-170 2019-02-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2019 M. SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMOS 23.01.02.01 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2019 M. SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMOS 23.01.02.01 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

2019 m. vasario 26 d. Nr.  DV-170

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. užimtumo didinimo programa, patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T-31 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. užimtumo didinimo programos patvirtinimo“, Užimtumo didinimo programos ir darbdavių atrankos komisijos nuostatais, patvirtintais Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-03 įsakymu Nr. DV-819 „Dėl Užimtumo didinimo programos ir Darbdavių atrankos komisijos nuostatų, Užimtumo didinimo 2017 m. programos darbdaviams atrinkti organizavimo tvarkos aprašo ir Užimtumo didinimo programos vykdymo paraiškos tvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į Užimtumo didinimo programos ir darbdavių atrankos komisijos 2019-02-22 posėdžio protokolą Nr. KPPt-59,

t v i r t i n u 2019 m. socialinės apsaugos programos 23.01.02.01 priemonės lėšų, skirtų Užimtumo didinimo programai įgyvendinti, paskirstą (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 


                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                             Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. vasario 26 d.

įsakymu Nr. DV-170

 

 

2019 M. SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMOS 23.01.02.01 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI, PASKIRSTA

 

 

1

priemonė

2 priemonė

4 priemonė

5 priemonė

6 priemonė

SBL*

VDL*

1.

BĮ Alytaus miesto paslaugų centras, juridinio asmens kodas 304565434

2

-

-

-

-

-

7,00

2.

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, juridinio asmens kodas  302591747

 

2

-

1

1

-

2,83

9,39

3.

Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos Alytaus miesto ir rajono skyrius, juridinio asmens kodas 193488872

2

-

-

-

-

-

6,26

4.

VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras, juridinio asmens kodas  302709117

1

-

-

-

-

-

4,69

5.

UAB „Alytaus butų ūkis“, juridinio asmens kodas 149951417

 

3

-

-

-

-

-

11,34

6.

MB „Žemelda“,  juridinio asmens kodas 303192391

3

1

-

-

-

-

15,48

7.

Viešoji įstaiga „Tėviškės namai“,  juridinio asmens kodas 02480323

1

-

-

-

-

-

4,65

8.

 

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras,  juridinio asmens kodas 250124650

 

1

-

-

-

-

-

4,69

9.

VšĮ „Parama šeimai Dzūkijoje“, juridinio asmens kodas 304229138

2

-

-

-

-

-

9,38

10.

VšĮ Alytaus poliklinika, juridinio asmens kodas 190272218

3

-

-

2

-

2,29

14,09

11.

VšĮ „Alytaus infrastruktūra“, juridinio asmens kodas 149967211

 

5

-

 

3

-

3,44

18,53

12.

  

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

 

3

-

-

-

-

-

13,37

13.

BĮ Alytaus nakvynės namai, juridinio asmens kodas 149938665

 

2

-

-

2

-

2,13

6,93

14.

UAB „Gofra“, juridinio asmens kodas  302770636

 

1

-

-

-

-

-

3,69

15.

BĮ Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialas, juridinio asmens kodas 191666397

 

-

-

7

4

-

15,59

-

16.

 

VšĮ Alytaus neįgaliųjų užimtumo dienos centras, juridinio asmens kodas 150128676

1

-

1

-

-

1,65

3,13

17.

MB „Sumani studija“, juridinio asmens kodas  304458749

 

 

-

-

-

1

-

1,11

-

18.

 

VšĮ Alytaus profesinio rengimo centras, juridinio asmens kodas 300039337

 

-

-

7

4

-

16,35

-

19.

VšĮ „Gerumo skraistė“, juridinio asmens kodas 304028377

3

-

1

1

1

7,26

11,74

20.

UAB „Irmas“, juridinio asmens kodas  300025711

1-

-

-

-

-

-

4,43

21.

BĮ „Du gaideliai“ , juridinio asmens kodas  191054578

2

-

-

-

-

-

3,12

22.

Alytaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188706935

-

-

-

6

-

6,26

-

 

Rezervas

 

1,09

-

 

Iš viso

 

60,0

151,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 m. gegužės 29 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-418 redakcija

SBL* –  Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos;

VDL* –   Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija.

_____________________

                                          

 

Į pradžią