Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-145 2019-02-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2019 M. ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2019 M. ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

2019 m. vasario 20 d. Nr.  DV-145

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-36 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-235 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-311 redakcija) ir Švietimo kokybės gerinimo projektų atrankos komisijos 2019-02-12 posėdžio protokolą Nr. KPPt-47,

t v i r t i n u 2019 m. Švietimo programos 21.02.01.03 priemonės lėšų, skirtų atranką laimėjusiems projektams finansuoti, paskirstą (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 


                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                             Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. vasario 20 d.

įsakymu Nr. DV-145

 

 

 

2019 M. ŠVIETIMO PROGRAMOS 21.02.01.03 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTA

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Skiriama suma Eur

 

I prioritetas.  Pilietiškumo, bendruomeniškumo, tautiškumo, etninės kultūros, partnerystės, kūrybiškumo ir saviraiškos ugdymas vasaros poilsio metu

1.

Alytaus mokykla-darželis „Drevinukas“

„Aš ir tu! Atostogaukime kartu“

800

2.

Alytaus Piliakalnio progimnazija

„Vasara mano delne“

1 500

3.

Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla

„Lietuvos istorija ir kultūra“

3 500

4.

Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla

Vasaros stovykla „Pasivaikščiokime senolių takais“

1 900

5.

Alytaus Vidzgirio pagrindinė mokykla

„Į vasarą kūrybiškai“

2 000

6.

Alytaus jaunimo centras

„Vasara su AJC“

1 600

7.

Asociacija „Nemunaičio stovykla“

„Tautinė laiko raketa“

9 500

8.

Liaudies meno studija „Tarškutis“

„Mus vienija daina ir šokis“

4 000

9.

Vaiko ir mamos dienos centras „Kutis“

„Spalvota vasara“

2 500

 

II prioritetas.  Emocinio saugumo, sveikos gyvensenos ir verslumo ugdymas

10.

Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla

„Aukime judrūs ir sveiki“

1 200

 

III prioritetas.  Bendrosios ir profesinės kompetencijos įgijimo ir tobulinimo, gyvenimo įgūdžių, savanorystės ugdymas

11.

Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė“

Mažųjų atradėjų savaitė

400

12.

Alytaus Dainavos progimnazija

„Vaikų literatūros sūpynės“

2 000

13.

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija

„Debatų metodikos ir teatro meno sintezė

500

 

Iš viso

 

31 400

 

___________________

Į pradžią