Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TS-12 2018-05-15
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMITETAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
SAVIVALDYBĖS TARYBOS SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2018 m. gegužės 15 d. Nr. TS-12

 

 

                      Posėdis įvyko 2018-05-15.

                      Posėdžio pradžia – 15.00 val.

                      Posėdžio pabaiga – 16.45 val.

Pirmininkė – Jurgita Eidukevičienė Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė (nuo 15.30 val.).

Sekretorė – Giedrė Lazarevičė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė.

Dalyvavo: Rasa Daugininkaitė, Vytas Jazepčikas (iki 16.00 val.), Valė Gibienė.

 

 

                      DARBOTVARKĖ:

                       

                      1. TŽ-183  DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO DĖL SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROJEKTUI „APSIKABINKIME MUZIKOJE“  (L. Nalivaikienė; 5 min.).

                      2. TŽ-184 DĖL VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS (L. Nalivaikienė; 5 min.).

                      3. TŽ-177  DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTAMS (N. Rinkevičiūtė; 5 min.).

                      4. TŽ-186 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2019 METŲ KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (I. Pilvelytė; 10 min.).

                      5. TŽ-187 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (I. Pilvelytė; 5 min.).

                      6. TŽ-179 DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ PARDAVIMO (A. Juonienė; 5 min.).

                      7. TŽ-180 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-165 „DĖL NEAPMOKESTINAMO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO, VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMŲ ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIU ŽEMĖS SKLYPŲ“ PAKEITIMO (M. Vaikšnoras; 5 min.).

                      8. TŽ-181 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-02-09 SPRENDIMO NR. T-4 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VARDU GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Sviderskienė; 5 min.).

                      9. TŽ-176 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATŲ NORMATYVŲ NUSTATYMO (R. Ališauskienė; 5 min.).

                      10. TŽ-188 DĖL KONKURSO ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI PASKELBIMO (R. Ališauskienė; 5 min.).

                      11. TŽ-178 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-11-27 SPRENDIMO NR. T-214 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ, KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUSIKAUPIMO NORMŲ, RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ RŪŠIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (V. Mačernienė; 5 min.).

                      12. TŽ-182 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-06-27 SPRENDIMO NR. T-166 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (V. Mačernienė; 5 min.).                 

                      13. Protokolinis klausimas - ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGŲ TEIKIMAS ALYTAUS MIESTE (S. Dumbliauskienė; 10 min.).

 

 

                      1. SVARSTYTA. TŽ-183  DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO DĖL SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROJEKTUI „APSIKABINKIME MUZIKOJE“.

                      Pranešėja Lina Nalivaikienė, laikinai atliekanti viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro direktoriaus pareigas, pristatė sprendimo projektą, kuriuo siūlo pritarti bendradarbiavimo dėl socialinės atskirties mažinimo projektui „Apsikabinkime muzikoje“, numatyti Alytaus miesto savivaldybės biudžete ne mažiau kaip 15 procentų dydžio dalinį finansavimą nuo projekto dalies, įgyvendinamos Alytaus miesto savivaldybėje bei  užtikrinti projekto tęstinumą 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

                      Komiteto pirmininko pavaduotoja teikė balsavimui sprendimo projektą.

                      BALSAVIMAS: UŽ – 3, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

                      NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

                      2. SVARSTYTA. TŽ-184 DĖL VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS.

                      Pranešėja Lina Nalivaikienė, laikinai atliekanti viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro direktoriaus pareigas, paaiškino, kad sprendimo projekto tikslas – nustatyti didžiausią leistiną VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro pareigybių skaičių – 31,5.

 Komitete vyko diskusija dėl siūlomų papildomų etatų. V. Jazepčikas išsakė pastabas, kad kai kurie etatai yra nepagrįsti ir įstaigai per brangu juos išlaikyti.

                      Komiteto pirmininko pavaduotoja teikė balsavimui sprendimo projektą.

                      BALSAVIMAS: UŽ – 2, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 1 (V.Jazepčikas).

                      NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

                      3. SVARSTYTA. TŽ-177  DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTAMS.

                      Pranešėja Neringa Rinkevičiūtė, Investicinių projektų skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kuriuo siūloma pritarti projektams ir numatyti Alytaus miesto savivaldybės biudžete 15 procentų dydžio dalinį finansavimą nuo projekto dalies, įgyvendinamos Alytaus miesto savivaldybėje, jeigu bus gauta Europos Sąjungos finansinė parama bei užtikrinti projektų tęstinumą 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.       

                      Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

                      BALSAVIMAS: UŽ – 3, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

                      NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

                      4. SVARSTYTA. TŽ-186 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2019 METŲ KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO.

                      Pranešėja Inesa Pilvelytė, Alytaus miesto teatro direktorė pakomentavo sprendimo projektą, kad reikalinga, kad Alytaus miesto savivaldybės taryba patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro 2019 metų kūrybinės veiklos programą.

                      Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

                      BALSAVIMAS: UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

                      NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

                      5. SVARSTYTA. TŽ-187 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO.

                      Pranešėja Inesa Pilvelytė, Alytaus miesto teatro direktorė pristatė sprendimo projektą kurio tikslas – patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinį.

                      Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

                      BALSAVIMAS: UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

                      NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

                      6. SVARSTYTA. TŽ-179 DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ PARDAVIMO.

                      Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kuriame numatyta leisti parduoti savivaldybės būstus. Būstų kaina, apskaičiuota pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, ir savivaldybės išlaidas, susijusias su parduodamų savivaldybės būstų vertės nustatymu, įskaityti į būstų pardavimo kainą.

                      Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

                      BALSAVIMAS: UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

                      NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

                      7. SVARSTYTA. TŽ-180 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-165 „DĖL NEAPMOKESTINAMO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO, VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMŲ ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIU ŽEMĖS SKLYPŲ“ PAKEITIMO.

                      Pranešėjas Mindaugas Vaikšnoras, Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas pristatė sprendimo projektą, kuriuo siūloma pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimą Nr. T-165 „Dėl neapmokestinamo žemės sklypo dydžio, valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir neapmokestinamų žemės nuomos mokesčiu žemės sklypų“. Nustačius padidintą nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifą, būtų skatinami asmenys, kurie yra nuomojasi valstybinės žemės sklypus, juos tinkamai prižiūrėti ir naudoti pagal paskirtį.

                      Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

                      BALSAVIMAS: UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

                      NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

                      8. SVARSTYTA. TŽ-181 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-02-09 SPRENDIMO NR. T-4 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VARDU GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

                      Pranešėja Aldona Sviderskienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja, pakomentavo sprendimo projektą, kuris parengtas gavus administracijos direktoriaus užduotį parengti ir pateikti savivaldybės tarybai tvirtinti naujos redakcijos taisykles iki 2018 m. birželio 1 d. Patvirtintose taisyklėse nebuvo labai išsamiai viskas aptarta. Dabar parengtų taisyklių projekte yra labai išsamiai aptarta administracijos ir biudžetinių įstaigų vardu gautos paramos priėmimas, komisijų sudarymas ir jų darbo tvarka, paramos lėšų skirstymas, panaudojimas, apskaita, atskaitomybė ir kontrolė. Parengtas taisyklių projektas suderintas su Centralizuotu vidaus audito skyriumi.

                      Komitete vyko diskusija dėl gaunamos ir apskaitomos labdaros.

                      Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

                      BALSAVIMAS: UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

                      NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

9. SVARSTYTA. TŽ-176 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATŲ NORMATYVŲ NUSTATYMO.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja pristatė sprendimo projektą, kuriuo siūloma   nustatyti Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų etatų normatyvus, kad būtų pagrindas minėtoms įstaigoms susiskaičiuoti kiekvienai įstaigai priklausantį pareigybių skaičių pagal aiškius kriterijus. Remiantis šiais skaičiavimais Alytaus miesto savivaldybės taryba galėtų tvirtinti visų švietimo biudžetinių  įstaigų didžiausią leistiną pareigybių skaičių.

Komitete vyko diskusija dėl papildomų etatų steigimo švietimo įstaigose, komiteto nariai išsakė abejones dėl siūlomų etatų normatyvų nustatymo.

                      Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

                      BALSAVIMAS: UŽ – 2, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 1 (J. Eidukevičienė).

                      NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

                      10. SVARSTYTA. TŽ-188 DĖL KONKURSO ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI PASKELBIMO.

                      Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja pristatė sprendimo projektą ir paaiškino, kad vadovaujantis sprendimo projekte įvardytų teisės aktų nuostatomis, savivaldybės tarybai teikiamas sprendimo dėl konkurso Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio direktoriaus pareigoms eiti projektas.

                      Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

                      BALSAVIMAS: UŽ – 3, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

                      NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

                      11. SVARSTYTA. TŽ-178 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-11-27 SPRENDIMO NR. T-214 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ, KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUSIKAUPIMO NORMŲ, RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ RŪŠIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

                      Pranešėjos Vida Mačernienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja ir Rasmute Paužienė, Aplinkos apsaugos skyriaus  vyriausioji specialistė pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas ‒ pakeisti Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų 18 punktą, kad būtų galima sklandžiai pradėti vykdyti maisto atliekų surinkimą.

                      Komitete vyko diskusija dėl pakeliamų tuštinimui konteinerių tvarkos, pagal nustatytą ir pateiktą gyventojams grafiką.

                      Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

                      BALSAVIMAS: UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

                      NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

                      12. SVARSTYTA. TŽ-182 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-06-27 SPRENDIMO NR. T-166 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

                      Pranešėjos Vida Mačernienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja ir Rasmute Paužienė, Aplinkos apsaugos skyriaus  vyriausioji specialistė pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas užtikrinti sklandų Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Alytaus regione projekto vykdymą bei pradėti įgyvendinti Valstybinio  atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano 239.3 punktą ‒ iki  2019 metų įdiegti maisto ‒ virtuvės atliekų – rūšiuojamąjį surinkimą.

                      Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

                      BALSAVIMAS: UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

                      NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

                      13. Protokolinis klausimas - ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGŲ TEIKIMAS ALYTAUS MIESTE.

                      Pranešėja Sonata Dumbliauskienė, Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja, pristatė protokolinį klausimą apie Asmeninio asistento paslaugą, kuri padeda žmonėms turintiems funkcinius sutrikimus būti kiek galima savarankiškesniais, gyventi visavertį gyvenimą. Asmeninio asistento paslaugos Alytaus mieste teikiamos nevyriausybinių organizacijų nuo 2018 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

                      Komitete vyko diskusija apie ketinamą teikti Asmeninio asistento paslaugą Alytaus mieste. Komiteto nariai išsakė pastebėjimus, kad Alytaus mieste yra nemažas poreikis asmeninio asistento paslaugai ir pagalbai į namus paslaugai.

Pranešėja paaiškino, kad paslaugos teikimo variantai būtų Viešieji pirkimai, papildoma Užimtumo didinimo programa arba pavesti esamai socialinių paslaugų įstaigai vykdyti paslaugos teikimą.

                      NUSPRĘSTA. Komiteto nariai vienbalsiai pritarė siūlomai iniciatyvai ir siūlė pranešėjai ruošti sprendimo projektą dėl Užimtumo didinimo programos pakeitimo.

                     

 

Posėdžio pirmininkė                                                                     Jurgita Eidukevičienė

 

                                                                                                      Valė Gibienė

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                         Giedrė Lazarevičė

Į pradžią