Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1487 2018-12-14
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJUOJAMO 14–29 METŲ JAUNIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJUOJAMO 14–29 METŲ JAUNIMO

 

2018 m. gruodžio 14 d. Nr.  DV-1487

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo atrankos konkurso nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-08-24 sprendimu Nr. T-284 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo atrankos konkurso nuostatų tvirtinimo“, 9 ir 12 punktais, atsižvelgdamas į Premijuojamo 14–29 metų jaunimo atrankos konkurso komisijos 2018-12-11 protokolą  Nr. KPPt-462:

1.      S k i r i u Alytaus miesto savivaldybės premijas šiems jaunuoliams:

                      1.1. už labai gerą mokymąsi, tiriamuosius mokslo darbus, Alytaus miesto vardo garsinimą respublikos ar tarptautiniu lygiu:

                      1.1.1. Gretai Gataveckaitei, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos mokinei – 800 Eur;

                      1.1.2. Domui Sakavičiui, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos mokiniui – 700 Eur;

1.1.3. Donatai Tuminauskaitei, Vilniaus universiteto studentei – 500 Eur;

1.2. už savanorišką ir aktyvią visuomeninę veiklą:

                      1.2.1. Evelinai Žukauskienei, Alytaus maltiečių vaikų dienos centro steigimo iniciatorei, aktyviai visuomenininkei – 800 Eur;

1.2.2. Edminui Dabušinskui, aktyviam visuomenininkui – 700 Eur;

1.2.3. Evelinai Bartusevičiūtei, Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentei  – 500 Eur;

1.3. už kūrybiškumą:

                      1.3.1. Kornelijai Minkelytei, Alytaus Jotvingių gimnazijos mokinei – 800 Eur;

                      1.3.2. Šarūnui Petrauskui, Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentui – 700 Eur;

1.3.3. Martynai Jezepčikaitei, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos mokinei – 500 Eur.

                      2. N u r o d a u Buhalterinės apskaitos skyriui premijas iš Švietimo programos priemonės skatinti jaunimo iniciatyvą, finansuoti jaunimo veiklos projektus skirtų lėšų pervesti į Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo nurodytas sąskaitas.

                      Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Administracijos direktorius                                                                 Vytautas Jastremskas

 

Į pradžią