Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1306 2018-10-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL BAZINĖS ŽEMĖS SKLYPO VERTĖS PATAISOS KOEFICIENTŲ

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL BAZINĖS ŽEMĖS SKLYPO VERTĖS PATAISOS KOEFICIENTŲ

 

2018 m. spalio 24 d. Nr.  DV-1306

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-02-24 nutarimo Nr. 205 „Dėl Žemės įvertinimo tvarkos“ 2.2.2 papunkčiu, Teritorijų zonavimo kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu schemomis, patvirtintomis Alytaus miesto tarybos 1991-03-22 šaukimo 4 sesijos sprendimo Nr. 94 1 punktu ir atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-10-02 sprendimą Nr. T-270 „Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimų gatvėms suteikimo“,  2018-09-27 sprendimą Nr. T-269 Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimų gatvėms suteikimo“,

 n u r o d a u taikyti bazinės žemės sklypo vertės pataisos koeficientus sklypo padėčiai įvertinti urbanistiniu-ekologiniu požiūriu:

Audėjų gatvės objektams – 4,021;

Nedzingės gatvės objektams – 4,176;

Raižių gatvės objektams – 4,176;

Serbentų gatvės objektams – 4,651;

Žemdirbių gatvės objektams – 4,426;

Žilvičių gatvės objektams – 5,198.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią