Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-269 2018-09-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO IR PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO IR PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO

 

2018 m. rugsėjo 27 d. Nr.  T-269

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 34 punktu, Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu, kurie patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011-01-25 įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl  Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams parinkimo komisijos rekomendacijas (2016-11-17 protokolas Nr. KPPn-16-(24.55), 2018-08-20 protokolas Nr. KPPn-67), Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti:

1.1. Alytaus miesto savivaldybės Gervių gatvės geografines charakteristikas
(1 priedas).

1.2. Alytaus miesto savivaldybės Kurpių gatvės geografines charakteristikas
(2 priedas).

1.3. Alytaus miesto savivaldybės Miškininkų gatvės geografines charakteristikas
(3 priedas).

1.4. Alytaus miesto savivaldybės Seinų gatvės geografines charakteristikas
(4 priedas).

2. Suteikti:

2.1. Alytaus miesto savivaldybės gatvei Serbentų gatvės pavadinimą (5 priedas).

2.2. Alytaus miesto savivaldybės gatvei Nedzingės gatvės pavadinimą (6 priedas).

2.3. Alytaus miesto savivaldybės gatvei Audėjų gatvės pavadinimą (7 priedas).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Vytautas Grigaravičius  

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-269 - DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO IR PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO-Gervių g.
T-269 - DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO IR PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO-Kurpių g.
T-269 - DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO IR PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO-Miškininkų g.
T-269 - DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO IR PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO-Seinų g.
T-269 - DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO IR PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO-Serbentų g.
T-269 - DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO IR PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO-Nedzingės g.
T-269 - DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO IR PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO-Audėjų g.
Į pradžią