Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-259 2018-08-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-04-27 SPRENDIMO NR. T-154 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMU NR. T-38 PATVIRTINTŲ RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ TOBULINIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-04-27 SPRENDIMO NR. T-154 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMU NR. T-38 PATVIRTINTŲ RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ TOBULINIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. rugpjūčio 30 d.  Nr.  T-259

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi,
Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimu Nr. T-154 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimu Nr. T-38 patvirtintų rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tobulinimo darbo grupės sudarymo“ 1 punktu sudarytos Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimu Nr. T-38 patvirtintų Rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tobulinimo darbo grupės sudėtį – vietoje nario Kęstučio Žuromsko, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, įrašyti Vytautą Jastremską, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių, išbraukti narę Ireną Sedleckaitę, Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario Tomo Pačėso visuomeninę padėjėją.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Tarybos narys,

laikinai einantis mero pareigas                                                                          Tautvydas Tamulevičius

______________

 

 

Į pradžią