Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-252 2018-08-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-04-19 SPRENDIMO NR. T-98 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS VIDURKIO, KIEKVIENOS KLASĖS KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-04-19 SPRENDIMO NR. T-98 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS VIDURKIO, KIEKVIENOS

 

2018 m. rugpjūčio 30 d.  Nr.  T-252

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo, 3 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-04-19 sprendimą Nr. T-98 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio, kiekvienos klasės klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, mokinių priėmimo laiko nustatymo“:

1. Pakeisti 1 priedo – Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio 2018–2019 m. m. – 5 eilutę ir ją išdėstyti taip:

 

Eil. Nr.

Bendrojo ugdymo mokyklų pavadinimai

Grupių skaičius

Vaikų skaičiaus

vidurkis

5.

Alytaus Piliakalnio progimnazija

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

5.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

0

0

 

2. Pakeisti 1 priedo – Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio 2018–2019 m. m. – 8, 9, 10 eilutes ir jas išdėstyti taip:

 

Eil. Nr.

Bendrojo ugdymo mokyklų pavadinimai

Grupių skaičius

Vaikų skaičiaus

vidurkis

8.

Alytaus „Volungės“ progimnazija

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

8.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

16

9.

Alytaus Panemunės progimnazija

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

9.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

10

10.

Alytaus Likiškėlių progimnazija

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

10.1.

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

13

 

3. Pakeisti 2 priedo – Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų kiekvienos klasės klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas 2018–2019 m. m. – 5, 6 ir 7 eilutes ir jas išdėstyti taip:

 

Eil. Nr.

Bendrojo ugdymo mokyklų ir jų vykdomų bendrojo ugdymo programų pavadinimai

Klasių skaičius

Mokinių skaičius

5.

Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla

 

 

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

5.1.

1a klasė

1

22

5.2.

1b klasė

1

22

5.3.

2a klasė

1

24

5.4.

2b klasė

1

20

5.5.

3a klasė

1

26

5.6.

3b klasė

1

22

5.7.

4a klasė

1

21

5.8.

4b klasė

1

24

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

5.9.

5a klasė

1

25

5.10.

5b klasė

1

24

5.11.

5c klasė

1

24

5.12.

6a klasė

1

23

5.13.

6b klasė

1

22

5.14.

6c klasė

1

24

5.15.

6d klasė

1

21

5.16.

7a klasė

1

24

5.17.

7b klasė

1

27

5.18.

7c klasė

1

29

5.19.

7d klasė

1

30

5.20.

8a klasė

1

24

5.21.

8b klasė

1

26

5.22.

8c klasė

1

24

5.23.

5 specialioji klasė

1

7

5.24.

6 specialioji klasė

1

10

5.25.

7–8a jungtinė specialioji klasė

1

 

5.25.1.

7 specialioji klasė

 

6

5.25.2.

8a specialioji klasė

 

1

5.26.

8b specialioji klasė

1

8

5.27.

5–6a jungtinė lavinamoji klasė

1

 

5.27.1.

5 lavinamoji klasė

 

2

5.27.2.

6a lavinamoji klasė

 

5

5.28.

6b lavinamoji klasė

1

7

5.29.

7–8 jungtinė lavinamoji klasė

1

 

5.29.1.

7 lavinamoji klasė

 

3

5.29.2.

8 lavinamoji klasė

 

4

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

5.30.

9 klasė

1

16

5.31.

9 specialioji klasė

1

5

5.32.

10 specialioji klasė

1

9

5.33.

9–10 jungtinė lavinamoji klasė

1

 

5.33.1.

9 lavinamoji klasė

 

4

5.33.2.

10 lavinamoji klasė

 

3

6.

Alytaus Piliakalnio progimnazija

 

 

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

6.1.

1 klasė

1

20

6.2.

2 klasė

1

13

6.3.

3 klasė

1

17

6.4.

4 klasė

1

15

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

6.5.

5 klasė

1

18

6.6.

6 klasė

1

26

6.7.

7 klasė

1

18

6.8.

8 klasė

1

12

7.

Alytaus Dainavos progimnazija

 

 

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

7.1.

1a klasė

1

17

7.2.

1b klasė

1

17

7.3.

2a klasė

1

18

7.4.

2b klasė

1

18

7.5.

3a klasė

1

26

7.6.

3b klasė

1

22

7.7.

4a klasė

1

18

7.8.

4b klasė

1

18

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

7.9.

5a klasė

1

20

7.10.

5b klasė

1

20

7.11.

5c klasė

0

0

7.12.

6a klasė

1

21

7.13.

6b klasė

1

23

7.14.

7a klasė

1

22

7.15.

7b klasė

1

22

7.16.

8a klasė

1

26

7.17.

8b klasė

1

22

 

4. Pakeisti 2 priedo – Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų kiekvienos klasės klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas 2018–2019 m. m. – 9, 10, 11 ir 12 eilutes ir jas išdėstyti taip:

 

Eil. Nr.

Bendrojo ugdymo mokyklų ir jų vykdomų bendrojo ugdymo programų pavadinimai

Klasių skaičius

Mokinių skaičius

9.

Alytaus Vidzgirio pagrindinė mokykla

 

 

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

9.1.

1a klasė

1

17

9.2.

1b klasė

 

 

9.3.

2 klasė

1

24

9.4.

3 klasė

1

26

9.5.

4 klasė

1

16

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

9.6.

5a klasė

1

23

9.7.

5b klasė

1

16

9.8.

6 klasė

1

23

9.9.

7 klasė

1

25

9.10.

8a klasė

1

26

9.11.

8b klasė

1

28

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

9.12.

10 klasė

1

21

10.

Alytaus „Volungės“ progimnazija

 

 

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

10.1.

1a klasė

1

23

10.2.

1b klasė

1

22

10.3.

2a klasė

1

20

10.4.

2b klasė

1

15

10.5.

3a klasė

1

22

10.6.

3b klasė

1

26

10.7.

4a klasė

1

22

10.8.

4b klasė

1

18

10.9.

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

10.10.

5a klasė

1

28

10.11.

5b klasė

1

28

10.12.

5c klasė

1

28

10.13.

5d klasė

1

28

10.14.

6a klasė

1

30

10.15.

6b klasė

1

29

10.16.

6c klasė

1

28

10.17.

6d klasė

1

28

10.18.

7a klasė

1

25

10.19.

7b klasė

1

22

10.20.

7c klasė

1

21

10.21.

7d klasė

1

15

10.22.

8a klasė

1

23

10.23.

8b klasė

1

26

10.24.

8c klasė

1

26

10.25.

8d klasė

1

25

10.26.

8e klasė

1

26

11.

Alytaus Panemunės progimnazija

 

 

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

11.1.

1a klasė

1

22

11.2.

1b klasė

1

22

11.3.

1c klasė

0

0

11.4.

2a klasė

1

24

11.5.

2b klasė

1

25

11.6.

3a klasė

1

27

11.7.

3b klasė

1

27

11.8.

4a klasė

1

24

11.9.

4b klasė

1

17

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

11.10.

5a klasė

1

21

11.11.

5b klasė

1

20

11.12.

6a klasė

1

25

11.13.

6b klasė

1

24

11.14.

7a klasė

1

22

11.15.

7b klasė

1

20

11.16.

7c klasė

1

16

11.17.

8a klasė

1

19

11.18.

8b klasė

1

16

11.19.

8c klasė

1

23

12.

Alytaus Likiškėlių progimnazija

 

 

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

12.1.

1a klasė

1

19

12.2.

1b klasė

1

19

12.3.

2a klasė

1

23

12.4.

2b klasė

1

26

12.5.

3a klasė

1

25

12.6.

3b klasė

1

19

12.7.

4a klasė

1

16

12.8.

4b klasė

1

16

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

12.9.

5a klasė

1

21

12.10.

5b klasė

1

19

12.11.

6 klasė

1

26

12.12.

7a klasė

1

20

12.13.

7b klasė

1

21

12.14.

8a klasė

1

16

12.15.

8b klasė

1

17

 

5. Pakeisti 2 priedo – Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų kiekvienos klasės klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas 2018–2019 m. m. – 15 eilutę ir ją išdėstyti taip:

 

15.

Alytaus Putinų gimnazija

 

 

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

15.1.

Ia gimnazijos klasė

1

22

15.2.

Ib gimnazijos klasė

1

24

15.3.

Ic gimnazijos klasė

1

26

15.4.

Id gimnazijos klasė

1

29

15.5.

Ie gimnazijos klasė

1

26

15.6.

If gimnazijos klasė

1

28

15.7.

IIa gimnazijos klasė

1

26

15.8.

IIb gimnazijos klasė

1

27

15.9.

IIc gimnazijos klasė

1

22

15.10.

IId gimnazijos klasė

1

21

 

Akredituota vidurinio ugdymo programa

 

 

15.11.

IIIa gimnazijos klasė

1

23

15.12.

IIIb gimnazijos klasė

1

21

15.13.

IIIc gimnazijos klasė

1

25

15.14.

IIId gimnazijos klasė

1

26

15.15.

IIIe gimnazijos klasė

1

26

15.16.

IIIf gimnazijos klasė

1

26

15.17.

IVa gimnazijos klasė

1

21

15.18.

IVb gimnazijos klasė

1

21

15.19.

IVc gimnazijos klasė

1

23

15.20.

IVd gimnazijos klasė

1

24

15.21.

IVe gimnazijos klasė

1

24

15.22.

IVf gimnazijos klasė

0

0

 

6. Pakeisti 2 priedo – Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų kiekvienos klasės klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas 2018–2019 m. m. – 17 eilutę ir ją išdėstyti taip:

 

Eil. Nr.

Bendrojo ugdymo mokyklų ir jų vykdomų bendrojo ugdymo programų pavadinimai

Klasių skaičius

Mokinių skaičius

17.

Alytaus šv. Benedikto gimnazija

 

 

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

17.1.

1a klasė

1

21

17.2.

1b klasė

1

18

17.3.

1c klasė

1

22

17.4.

2a klasė

1

24

17.5.

2b klasė

1

23

17.6.

3a klasė

1

24

17.7.

3b klasė

1

24

17.8.

4a klasė

1

26

17.9.

4b klasė

1

26

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

17.10.

5a klasė

1

26

17.11.

5b klasė

1

26

17.12.

5c klasė

1

26

17.13.

6a klasė

1

28

17.14.

6b klasė

1

28

17.15.

6c klasė

1

26

17.16.

6d klasė

1

26

17.17.

7a klasė

1

24

17.18.

7b klasė

1

28

17.19.

7c klasė

1

27

17.20.

8a klasė

1

25

17.21.

8b klasė

1

23

17.22.

8c klasė

1

20

 

Pagrindinio ugdymo programa (II dalis)

 

 

17.23.

Ia gimnazijos klasė

1

23

17.24.

Ib gimnazijos klasė

1

23

17.25.

Ic gimnazijos klasė

1

23

17.26.

IIa gimnazijos klasė

1

28

17.27.

IIb gimnazijos klasė

1

26

17.28.

IIc gimnazijos klasė

1

26

17.29.

Akredituota vidurinio ugdymo programa

 

 

17.30.

IIIa gimnazijos klasė

1

30

17.31.

IIIb gimnazijos klasė

1

28

17.32.

IVa gimnazijos klasė

1

22

17.33.

IVb gimnazijos klasė

1

28

 

 

Tarybos narys,

laikinai einantis mero pareigas                                                                          Tautvydas Tamulevičius

______________

 

Į pradžią