Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TP-16 2018-05-14
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMITETAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2018 m. gegužės 14­­­­­­­­­ d. Nr. TP-16

 

 

Posėdis įvyko 2018-05-14.                                 

Posėdžio pradžia – 14.00 val.

Posėdžio pabaiga – 16.00 val.

Pirmininkė – Gintarė Rimkutė–Merčaitienė, Aplinkos ir plėtros komiteto pirmininkė.                       Sekretorė – Giedrė Lazarevičė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė.

Dalyvavo: Marius Grišmanauskas, Henrikas Šivokas, Jurgis Krasnickas ( iki 15.15 val.), Sigitas Leonavičius ( iki 14.30 val.).

Nedalyvavo: Danutė Remeikienė, Valius Micevičius, Arvydas Švirmickas.

 

 

                     DARBOTVARKĖ:

                                           

                      1. TŽ-178 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-11-27 SPRENDIMO NR. T-214 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ, KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUSIKAUPIMO NORMŲ, RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ RŪŠIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (V. Mačernienė; 10 min.).

                      2. TŽ-182 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-06-27 SPRENDIMO NR. T-166 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (V. Mačernienė; 10 min.).

                      3. TŽ-177  DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTAMS (N. Rinkevičiūtė; 5 min.).

                      4. TŽ-186 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2019 METŲ KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (I. Pilvelytė; 10 min.).

                      5. TŽ-187 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (I. Pilvelytė; 10 min.).

                      6. TŽ-179 DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ PARDAVIMO (A. Juonienė; 5 min.).

                      7. TŽ-180 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-165 „DĖL NEAPMOKESTINAMO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO, VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMŲ ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIU ŽEMĖS SKLYPŲ“ PAKEITIMO (M. Vaikšnoras; 5 min.).

                      8. TŽ-181 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-02-09 SPRENDIMO NR. T-4 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VARDU GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Sviderskienė; 5 min.).

                      9. TŽ-176 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATŲ NORMATYVŲ NUSTATYMO (R. Ališauskienė; 5 min.).

                      10. TŽ-188 DĖL KONKURSO ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI PASKELBIMO (R. Ališauskienė; 5 min.).

                      11. TŽ-183  DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO DĖL SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROJEKTUI „APSIKABINKIME MUZIKOJE“  (L. Nalivaikienė; 5 min.).

                      12. TŽ-184 DĖL VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS (L. Nalivaikienė; 5 min.).

 

 

                      1. SVARSTYTA. TŽ-178 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-11-27 SPRENDIMO NR. T-214 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ, KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUSIKAUPIMO NORMŲ, RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ RŪŠIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

                      Pranešėjos Vida Mačernienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja ir Rasmute Paužienė, Aplinkos apsaugos skyriaus  vyriausioji specialistė pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas ‒ pakeisti Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų 18 punktą, kad būtų galima sklandžiai pradėti vykdyti maisto atliekų surinkimą.

                      S. Leonavičius išsakė pastabas pranešėjoms, kad sprendimo projektas paruoštas netinkamai ir neatsižvelgta į ankstesnius komiteto siūlymus ir pastabas. Klausė pranešėjų, kodėl paskaičiuota 240 litrų konteinerių ištuštinimas  ‒ 8 kartai per metus, kuo vadovaujantis buvo skaičiuojamas tokia nuostata.

                      Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

                      BALSAVIMAS: UŽ – 3, PRIEŠ – 1 (S. Leonavičius), SUSILAIKĖ – 1 (H. Šivokas).

                      NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

                      2. SVARSTYTA. TŽ-182 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-06-27 SPRENDIMO NR. T-166 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

                      Pranešėjos Vida Mačernienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja ir Rasmute Paužienė, Aplinkos apsaugos skyriaus  vyriausioji specialistė pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas užtikrinti sklandų Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Alytaus regione projekto vykdymą bei pradėti įgyvendinti Valstybinio  atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano 239.3 punktą ‒ iki  2019 metų įdiegti maisto ‒ virtuvės atliekų – rūšiuojamąjį surinkimą.

                      Komitete vyko diskusija apie virtuvės atliekų rūšiavimą, kompostavimą. S. Leonavičius domėjosi, kodėl ketinama bausti administracinėmis baudomis gyventojus, pagal kokius nusižengimus bus taikoma atsakomybė ir kodėl ? Domėjosi, kas valys ir dezinfekuos virtuvės atliekų konteinerius ? Išsakė pastabas, kad sprendimo projektas yra netinkamai paruoštas.

                      Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

                      BALSAVIMAS: UŽ – 3, PRIEŠ – 1 (S. Leonavičius), SUSILAIKĖ – 1 (H. Šivokas).

                      NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

                      3. SVARSTYTA. TŽ-177  DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTAMS.

                      Pranešėja Neringa Rinkevičiūtė, Investicinių projektų skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kuriuo siūloma pritarti projektams ir numatyti Alytaus miesto savivaldybės biudžete 15 procentų dydžio dalinį finansavimą nuo projekto dalies, įgyvendinamos Alytaus miesto savivaldybėje, jeigu bus gauta Europos Sąjungos finansinė parama bei užtikrinti projektų tęstinumą 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.       

                      Komiteto pirmininkė sprendimo projekto balsavimui neteikė, nes nebuvo kvorumo.

                      NUSPRĘSTA. Išklausyta.

                      4. SVARSTYTA. TŽ-186 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2019 METŲ KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO.

                      Pranešėja Inesa Pilvelytė, Alytaus miesto teatro direktorė pakomentavo sprendimo projektą, kad reikalinga, kad Alytaus miesto savivaldybės taryba patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro 2019 metų kūrybinės veiklos programą.

                      Komiteto pirmininkė sprendimo projekto balsavimui neteikė, nes nebuvo kvorumo.

                      NUSPRĘSTA. Išklausyta.

                      5. SVARSTYTA. TŽ-187 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO.

                      Pranešėja Inesa Pilvelytė, Alytaus miesto teatro direktorė pristatė sprendimo projektą kurio tikslas – patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinį.

                      Komiteto pirmininkė sprendimo projekto balsavimui neteikė, nes nebuvo kvorumo.

                      NUSPRĘSTA. Išklausyta.

                      6. SVARSTYTA. TŽ-179 DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ PARDAVIMO.

                      Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kuriame numatyta leisti parduoti savivaldybės būstus. Būstų kaina, apskaičiuota pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, ir savivaldybės išlaidas, susijusias su parduodamų savivaldybės būstų vertės nustatymu, įskaityti į būstų pardavimo kainą.

                      Komiteto pirmininkė sprendimo projekto balsavimui neteikė, nes nebuvo kvorumo.

                      NUSPRĘSTA. Išklausyta.

                      7. SVARSTYTA. TŽ-180 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-165 „DĖL NEAPMOKESTINAMO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO, VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMŲ ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIU ŽEMĖS SKLYPŲ“ PAKEITIMO.

                      Pranešėjas Mindaugas Vaikšnoras, Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas pristatė sprendimo projektą, kuriuo siūloma pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimą Nr. T-165 „Dėl neapmokestinamo žemės sklypo dydžio, valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir neapmokestinamų žemės nuomos mokesčiu žemės sklypų“. Nustačius padidintą nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifą, būtų skatinami asmenys, kurie yra nuomojasi valstybinės žemės sklypus, juos tinkamai prižiūrėti ir naudoti pagal paskirtį.

                      Komiteto pirmininkė sprendimo projekto balsavimui neteikė, nes nebuvo kvorumo.

                      NUSPRĘSTA. Išklausyta.

                      8. SVARSTYTA. TŽ-181 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-02-09 SPRENDIMO NR. T-4 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VARDU GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

                      Pranešėja Aldona Sviderskienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja, pakomentavo sprendimo projektą, kuris parengtas gavus administracijos direktoriaus užduotį parengti ir pateikti savivaldybės tarybai tvirtinti naujos redakcijos taisykles iki 2018 m. birželio 1 d. Patvirtintose taisyklėse nebuvo labai išsamiai viskas aptarta. Dabar parengtų taisyklių projekte yra labai išsamiai aptarta administracijos ir biudžetinių įstaigų vardu gautos paramos priėmimas, komisijų sudarymas ir jų darbo tvarka, paramos lėšų skirstymas, panaudojimas, apskaita, atskaitomybė ir kontrolė. Parengtas taisyklių projektas suderintas su Centralizuotu vidaus audito skyriumi.

                      Komiteto pirmininkė sprendimo projekto balsavimui neteikė, nes nebuvo kvorumo.

                      NUSPRĘSTA. Išklausyta.

9. SVARSTYTA. TŽ-176 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATŲ NORMATYVŲ NUSTATYMO.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja pristatė sprendimo projektą, kuriuo siūloma   nustatyti Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų etatų normatyvus, kad būtų pagrindas minėtoms įstaigoms susiskaičiuoti kiekvienai įstaigai priklausantį pareigybių skaičių pagal aiškius kriterijus. Remiantis šiais skaičiavimais Alytaus miesto savivaldybės taryba galėtų tvirtinti visų švietimo biudžetinių  įstaigų didžiausią leistiną pareigybių skaičių.

Komitete vyko diskusija dėl papildomų etatų steigimo švietimo įstaigose, komiteto nariai išsakė abejones dėl siūlomų etatų normatyvų nustatymo. Vertinama buvo, kad etatų skaičius yra nepagrįstas ir neracionalus, reikalaujantis papildomų išlaidų.

M. Grišmanauskas pasiūlė projektų vadovų etatus įsteigti švietimo skyriuje, kurie galėtų būti atsakingi už visų projektų koordinavimą visose švietimo įstaigose, taip išsispręstų klausimas dėl papildomų etatų steigimo konkrečiose švietimo įstaigose. Komiteto nariai pritarė ir palaikė šią nuomonę.

                      Komiteto pirmininkė sprendimo projekto balsavimui neteikė, nes nebuvo kvorumo.

                      NUSPRĘSTA. Išklausyta pateikta informacija.

                      10. SVARSTYTA. TŽ-188 DĖL KONKURSO ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI PASKELBIMO.

                      Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja pristatė sprendimo projektą ir paaiškino, kad vadovaujantis sprendimo projekte įvardytų teisės aktų nuostatomis, savivaldybės tarybai teikiamas sprendimo dėl konkurso Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio direktoriaus pareigoms eiti projektas.

                      Komiteto pirmininkė sprendimo projekto balsavimui neteikė, nes nebuvo kvorumo.

                      NUSPRĘSTA. Išklausyta pateikta informacija.

                      11. SVARSTYTA. TŽ-183  DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO DĖL SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROJEKTUI „APSIKABINKIME MUZIKOJE“.

                      Pranešėjos Lina Nalivaikienė, laikinai atliekanti viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro direktoriaus pareigas ir Vilma Liaukuvienė, Kultūros skyriaus vedėja, pristatė

sprendimo projektą, kuriuo siūlo pritarti bendradarbiavimo dėl socialinės atskirties mažinimo projektui „Apsikabinkime muzikoje“, numatyti Alytaus miesto savivaldybės biudžete ne mažiau kaip 15 procentų dydžio dalinį finansavimą nuo projekto dalies, įgyvendinamos Alytaus miesto savivaldybėje bei  užtikrinti projekto tęstinumą 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

                      Komiteto pirmininkė sprendimo projekto balsavimui neteikė, nes nebuvo kvorumo.

                      NUSPRĘSTA. Išklausyta pateikta informacija.

                      12. SVARSTYTA. TŽ-184 DĖL VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS.

                      Pranešėjos Lina Nalivaikienė, laikinai atliekanti viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro direktoriaus pareigas ir Vilma Liaukuvienė, Kultūros skyriaus vedėja, paaiškino, kad sprendimo projekto tikslas – nustatyti didžiausią leistiną VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro pareigybių skaičių – 31,5.

 Komitete vyko diskusija dėl siūlomų papildomų etatų. Komiteto nariai išsakė pastebėjimus ar jie nebus priskirti jau esamiems darbuotojams, todėl buvo siūloma ieškoti naujų darbuotojų, kuriems ir būtų skiriama papildomo etato dalis.

                      Komiteto pirmininkė sprendimo projekto balsavimui neteikė, nes nebuvo kvorumo.

                      NUSPRĘSTA. Išklausyta pateikta informacija.           

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                Gintarė Rimkutė - Merčaitienė

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                      Giedrė Lazarevičė

______________

 

Į pradžią