Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-129 2018-04-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2013-04-26 SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES NR. SR-455 PRATĘSIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL 2013-04-26 SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES NR. SR-455 PRATĘSIMO

 

2018-04-25 Nr.  T-129

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu ir 2013-04-26 savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. SR-455 25 punktu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018-04-09 prašymą Nr. KT8-15 „Dėl panaudos“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pratęsti nuo 2018-05-01 iki 2018-06-30 Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013-04-26 savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. SR-455.

2. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti susitarimą dėl panaudos sutarties pratęsimo.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                      Tautvydas Tamulevičius

______________

 

 

Į pradžią