Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-117 2018-04-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VADOVO  IR ĮSTAIGOS  2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI   IR   FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

2018-04-25 Nr.  T-117

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 3 dalies 2 punktu, Biudžetinės įstaigos Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 11 d.  sprendimu Nr. T-147,  20.7 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos vadovo ir įstaigos 2017 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Patvirtinti Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                      Tautvydas Tamulevičius

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-117 - DĖL PRITARIMO ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią