Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-79 2018-03-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-23 SPRENDIMO NR. T-65 "DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŠALTINĖLIS" DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS NUSTATYMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-23 SPRENDIMO NR. T-65 "DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŠALTINĖLIS" DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS NUSTATYMO" PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T-79

Alytus

 

 

 

            Neteko galios 2018 09 27 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-280 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. T-65 „Dėl Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktoriaus skyrimo ir pareiginės algos nustatymo“ 2 punkto pripažinimo netekusiu galios“.

______________

 

 

Į pradžią