Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-75 2018-03-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS JAUNIMO CENTRO 2018-2020-ŲJŲ METŲ STRATEGINIAM PLANUI

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ALYTAUS JAUNIMO CENTRO 2018–2020-ŲJŲ METŲ STRATEGINIAM PLANUI

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T-75

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,  Švietimo įstatymo 54 straipsnio 4 dalimi, Alytaus jaunimo centro įstatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 18 d. sprendimu Nr. T-188 „Dėl Alytaus jaunimo centro įstatų tvirtinimo“ (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. T-63 redakcija), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Alytaus jaunimo centro 2018–2020-ųjų metų strateginiam planui (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

 

Dokumento priedai:
T-75 - DĖL PRITARIMO ALYTAUS JAUNIMO CENTRO 2018-2020-ŲJŲ METŲ STRATEGINIAM PLANUI-PRIEDAS
Į pradžią