Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-74 2018-03-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO INOVATYVIOS PATIRTIES PERĖMIMO SIEKIANT PAGERINTI UGDYMO KOKYBĘ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE PROJEKTUI

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO INOVATYVIOS PATIRTIES PERĖMIMO SIEKIANT PAGERINTI UGDYMO KOKYBĘ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE PROJEKTUI

 

 

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T-74

Alytus

 

 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgdama į 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų „Erasmus+“ programos pirmo pagrindinio veiksmo KA1 – Mobilumo mokymosi tikslais kvietimą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n  u  s  p  r  e  n  d  ž  i  a:

1. Pritarti Inovatyvios patirties perėmimo siekiant pagerinti ugdymo kokybę Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose projektui (projekto vertė 64 848, 00 Eur).

2. Numatyti Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžete 20 procentų dydžio suplanuotas apyvartines lėšas iš savivaldybės biudžeto, jeigu bus gauta Europos Sąjungos finansinė parama.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                      Tautvydas Tamulevičius

______________

 

 

Į pradžią