Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-73 2018-03-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS IR PAVEDIMO ATLIKTI PROJEKTŲ PARENGIMO PASLAUGŲ IR STATYBOS DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS IR PAVEDIMO ATLIKTI PROJEKTŲ PARENGIMO PASLAUGŲ IR STATYBOS DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T-73

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 30 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti:

1.1. J. Matulaičio gatvės statybos, įrengiant žiedinę sankryžą Jazminų gatvėje, projektui.

1.2. Įvažiavimo / išvažiavimo kelio į / iš žemės sklypą / sklypo Jazminų g. 32 į / iš Naująją / Naujosios gatvės su pėsčiųjų viaduku statybos projektui.

1.3. Lietaus nuotekų šalinimo tinklų Alytaus m. Naujojoje gatvėje statybos projektui.

1.4. Pulko gatvės žiedinės sankryžos sankirtoje su Gardino gatve įrengimo projektui.

1.5. Tvirtovės gatvės rekonstrukcijos projektui.

1.6. Automobilių stovėjimo aikštelės A. Matučio gatvėje (unikalus Nr. 4400-2307-7082) įrengimo projektui.

2. Pavesti Alytaus miesto savivaldybės administracijai atlikti:

2.1. J. Matulaičio gatvės statybos, įrengiant žiedinę sankryžą Jazminų gatvėje, projekto parengimo paslaugos ir statybos darbų užsakovo funkcijas.

2.2. Įvažiavimo / išvažiavimo kelio į / iš žemės sklypą / sklypo Jazminų g. 32 į / iš Naująją / Naujosios gatvės su pėsčiųjų viaduku statybos projekto parengimo paslaugos ir statybos darbų užsakovo funkcijas.

2.3. Lietaus nuotekų šalinimo tinklų Alytaus m. Naujojoje gatvėje statybos projekto paslaugos ir statybos darbų užsakovo funkcijas.

2.4. Pulko gatvės žiedinės sankryžos sankirtoje su Gardino gatve įrengimo projekto parengimo paslaugos ir statybos darbų užsakovo funkcijas.

2.5. Tvirtovės gatvės rekonstrukcijos projekto parengimo paslaugos ir statybos darbų užsakovo funkcijas.

2.6. Automobilių stovėjimo aikštelės A. Matučio gatvėje (unikalus Nr. 4400-2307-7082) įrengimo projekto parengimo paslaugos ir statybos darbų užsakovo funkcijas.

2.7. Lopšelio-darželio „Girinukas“ Daugų g. 8, Alytuje, dalies patalpų paprastojo remonto  darbų užsakovo funkcijas.

2.8. Alytaus sinagogos pastato (KVR un. k. Nr. 32380) Kauno g. 9, Alytuje, kapitalinio remonto  darbų užsakovo funkcijas.

2.9. Kitos paskirties inžinerinio pastato automobilių stovėjimo aikštelės Ligoninės g. 12, Alytuje statybos darbų užsakovo funkcijas.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                      Tautvydas Tamulevičius

______________

 

 

Į pradžią