Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-71 2018-03-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T-71

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 28, 32 punktais, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 8 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-11-13 nutarimu Nr. 1428 „Dėl Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sutikti perimti iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos neatlygintinai naudotis šiuos valstybinės žemės sklypus:

1.1. 0,3491 ha ploto (kadastrinis Nr. 1101/0019:529) miško žemė sklypą;

1.2. 34,5613 ha ploto (kadastrinis Nr. 1101/0026:75) miško žemė sklypą;

1.3. 0,7890 ha ploto Dainavos gyvenamojo kvartalo inžinerinės infrastruktūros žemės sklypą;

1.4. 0,6020 ha ploto Mokyklos g. bendro naudojimo žemės sklypą;

1.5. 0,2287 ha ploto Mokyklos g. inžinerinės infrastruktūros žemės sklypą.

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Viliją Ramanauskienę pasirašyti 1 punkte nurodytų valstybinės žemės sklypų panaudos sutartis.

Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią