Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-67 2018-03-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS UAB "RAINESA" NEIŠDAVIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS UAB „RAINESA“ NEIŠDAVIMO

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T-67

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, 18 straipsnio 9 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2018-03-14 ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2018-03-15 pateiktą informaciją, Alytaus miesto savivaldybės taryba
 n u s p r e n d ž i a:

Neišduoti UAB „Rainesa“ licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais adresu Naujoji g. 8A-4, Alytus, nes šiam maisto tvarkymo subjektui – barui nurodytu adresu jau yra išduota licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią