Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-60 2018-03-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARČIŲ PRATĘSIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL  SAVIVALDYBĖS  TURTO PANAUDOS SUTARČIŲ PRATĘSIMO

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T-60

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu,  Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir VšĮ Alytaus poliklinikos 2013 m. balandžio 8 d. savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. SR-377, Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro 2013 m. balandžio 8 d.   savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. SR-379 18 punktu, atsižvelgdama į VšĮ Alytaus poliklinikos 2018-01-24 prašymą Nr. SD-165 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį“ ir VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro 2018-02-13 prašymą Nr. S-18/35 „Dėl panaudos sutarties pratęsimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pratęsti nuo 2018-04-08 iki 2028-04-08:

1.1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir VšĮ Alytaus poliklinikos 2013-04-08 savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. SR-377;

1.2. Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro 2013-04-08 savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. SR-379.

2. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti susitarimus dėl panaudos sutarčių pratęsimo. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

 

Į pradžią