Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-59 2018-03-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL BENDRATURČIO SUTIKIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL BENDRATURČIO SUTIKIMO  

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T-59

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių  turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Civilinio kodekso 4.72 straipsniu, 4.73 straipsnio 1 dalimi,  4.77 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į tai, kad Alytaus miesto savivaldybė yra namo (duomenys nesklebtini), Alytuje, bendraturtė, ir į R. Č. 2018-02-02 prašymą, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Sutikti, kad R. Č. rengtų jam priklausančių patalpų, esančių (duomenys neskelbtini) g. 2-17, projektą, kurio metu būtų svarstoma galimybė vietoje lango į (duomenys neskelbtini) gatvę įrengti laiptus paprastojo remonto būdu – projektas privalo būti parengtas teisės aktų nustatyta tvarka ir suderintas su kompetentingomis institucijomis.

2018 m. balandžio 19 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-93 redakcija

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią