Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-58 2018-03-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ PARDAVIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ PARDAVIMO

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T-58

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 5 dalies 6 punktu, 24 straipsnio 2 dalies 1 ir 5 punktu, 25 straipsnio 2 dalimi, Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašu, sudarytu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimu Nr. T-85 „Dėl Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“, atsižvelgdama į UAB „Vadasa“ turto vertės nustatymo 2018-01-18 pažymą Nr. 18-01-02p ir 2018-02-15 pažymą Nr. 18-02-08p bei I. P. 2018-02-08 ir Z. K. 2018-03-06  prašymus, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Parduoti savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu būstus:

1.1. du kambarius bendrabutyje (duomenys neskelbtini), Alytuje (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pastatas, kuriame yra kambariai (duomenys neskelbtini), bendras plotas 35,73 kv. m, gyvenamasis plotas 28,89 kv. m su bendro naudojimo patalpomis 14,08 kv. m, visas parduodamas plotas 49,81 kv. m), už 7 434,7 Eur nuomininkei I. P.;

1.2. vieną kambarį bendrabutyje (duomenys neskelbtini), Alytuje (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pastatas, kuriame yra kambarys (duomenys neskelbtini), bendras plotas 15,72 kv. m, gyvenamasis plotas 15,72 kv. m su bendro naudojimo patalpomis 9,95 kv. m, visas parduodamas plotas 25,67 kv. m), už 1784,7 Eur greta esančio kambario savininkei Z. K. 

2. Nustatyti, kad notarines pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo išlaidas moka pirkėjas.

 Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią