Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-50 2018-03-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL BRANDUOLINIO MAGNETINIO REZONANSO TOMOGRAFO APARATO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL BRANDUOLINIO MAGNETINIO REZONANSO TOMOGRAFO APARATO

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T-50

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Sveikatos sistemos įstatymo 48 straipsnio 9 punktu ir atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018-03-15 išvadą Nr. KT4-2 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės galimybės skolintis magnetinio rezonanso tomografo aparato įrangos įsigijimui“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti naujo branduolinio magnetinio rezonanso tomografo 1,5 T įsigijimui išperkamosios nuomos būdu 7 metų laikotarpiui iš savivaldybės biudžeto lėšų.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo  nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią