Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-47 2018-03-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO IR JO VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO IR JO VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T-47

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 3 dalies 5 punktu, Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 12 straipsniu, Viešosios įstaigos Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-10-30 sprendimu Nr. T-294 „Dėl Viešosios įstaigos Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų tvirtinimo“, 40 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pritarti Viešosios įstaigos Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro ir jo vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Patvirtinti Viešosios įstaigos Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-47 - DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO IR JO VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO-1 PRIEDAS-Finansinių ataskaitų rinkinys
T-47 - DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO IR JO VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO-2 PRIEDAS-Vadovo ir įstaigos veiklos ataskaita
Į pradžią