Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-314 2018-03-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2018 M. NUMATOMŲ STEBĖTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MAUDYKLŲ SĄRAŠO, VANDENS IR PAPLŪDIMIŲ SMĖLIO KOKYBĖS TYRIMŲ KALENDORINIŲ GRAFIKŲ TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2018 M. NUMATOMŲ STEBĖTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MAUDYKLŲ SĄRAŠO, VANDENS IR PAPLŪDIMIŲ SMĖLIO KOKYBĖS TYRIMŲ KALENDORINIŲ GRAFIKŲ TVIRTINIMO

 

2018 m. kovo 12 d. Nr.  DV-314

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1055 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ 13 ir 14 punktais,

t v i r t i n u:

1. 2018 m. numatomų stebėti Alytaus miesto savivaldybės maudyklų sąrašą (pridedama).

2. 2018 m. Alytaus miesto savivaldybės maudyklų vandens kokybės tyrimų kalendorinį grafiką (pridedama).

3. 2018 m. Alytaus miesto savivaldybės paplūdimių smėlio kokybės tyrimų kalendorinį grafiką (pridedama).

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 


                                                                                                            PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

                                                                                       2018 m. kovo 12 d. 

                                                                                            įsakymu Nr. DV-314                                       

 

  2018 M. NUMATOMŲ STEBĖTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MAUDYKLŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Maudyklos pavadinimas

Informacija apie paplūdimio įteisinimą, nurodant nutarimą / sprendimą

Įtraukimo į Europos Komisijai teiktinų sąrašą žyma

(Įtraukti / Neįtraukti)

1

Mažosios Dailidės ežeras

1.   Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimas Nr. T-66 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo, naudojimo ir elgesio taisyklių“.

2.   Maudykla Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015-06-04 įsakymu Nr. V-708 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 138 „Dėl stebimų Lietuvos maudyklų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ įtraukta į stebimų Lietuvos maudyklų sąrašą.

Įtraukti

2

Didžiosios Dailidės ežeras

1. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimas Nr. T-66 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo, naudojimo ir elgesio taisyklių“.

2. Maudykla Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015-06-04 įsakymu Nr. V-708 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 138 „Dėl stebimų Lietuvos maudyklų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ įtraukta į stebimų Lietuvos maudyklų sąrašą

Įtraukti

 

________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

                                                                                       2018 m. kovo 12 d. 

                                                                                                            įsakymu Nr. DV-314     

                                                                    

 

2018 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MAUDYKLŲ VANDENS  KOKYBĖS TYRIMŲ KALENDORINIS GRAFIKAS

 

 

Eil. Nr.

Mėginių paėmimo vieta

Mėginių paėmimo data

Gegužės mėn.

Birželio mėn.

Liepos mėn.

Rugpjūčio mėn.

Rugsėjo mėn.

1

Mažosios Dailidės ežero maudykla

24 d.

14 ir 28 d.

12 ir 26 d.

9 ir 23 d.

6 d.

2

Didžiosios Dailidės ežero maudykla

24 d.

14 ir 28 d.

12 ir 26 d.

9 ir 23 d.

6 d.

 

________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

                                                                                       2018 m. kovo 12 d. 

                                                                                                             įsakymu Nr. DV-314                                                                           

 

2018 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAPLŪDIMIŲ SMĖLIO KOKYBĖS TYRIMŲ KALENDORINIS GRAFIKAS

 

 

Eil. Nr.

Mėginių paėmimo vieta

Mėginių paėmimo data

Gegužės mėn.

Birželio mėn.

Liepos mėn.

Rugpjūčio mėn.

1

Mažosios Dailidės ežero paplūdimys

24 d.

14 d.

12 d.

9 d.

2

Didžiosios Dailidės ežero paplūdimys

24 d.

21 d.

19 d.

16 d.

 

________________________________

 

 

 

 

Į pradžią