Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-311 2018-03-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL DAUGIABUČIO NAMO ŠILELIO G. 7, ALYTUJE, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL DAUGIABUČIO NAMO ŠILELIO G. 7, ALYTUJE, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

 

2018 m. kovo 9 d. Nr.  DV-311

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo 17 ir 19 punktais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T-275 Dėl Alytaus miesto daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimopatvirtintu Alytaus miesto daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašu, atsižvelgdamas į daugiabučio namo Šilelio g. 7, Alytuje, butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos 2018 m. kovo 1 d. protokolą Nr. KPPt-87:

1.    S k i r i u penkeriems metams uždarąją akcinę bendrovę UAB Mano Būstas Alytus (Žiburio g. 10-2, 63235 Alytus, įmonės kodas 304175726, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100009967313) daugiabučio namo Šilelio g. 7, Alytuje (naudingas plotas 290,03 kv. m, 7 butų, gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabučiai pastatai)) bendrojo naudojimo objektų administratore.

 2019 m. liepos 10 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-556 redakcija

 

2.      N u s t a t a u, kad:

2.1.  daugiabučio namo Šilelio g. 7, Alytuje, bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifas – 0,029 Eur už 1 kv. m (su PVM);

2.2.  administratoriaus įgaliojimai anksčiau termino pasibaigia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.250 straipsnyje nustatytais pagrindais, taip pat įregistravus gyvenamųjų namų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatus arba sudarius jungtinės veiklos sutartį.

3. P a v e d u UAB Mano Būstas Alytus bendrojo naudojimo objektų administravimo faktą įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.

2019 m. liepos 10 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-556 redakcija

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią