Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-278 2018-03-02
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-01-21 ĮSAKYMO NR. DV-32 „DĖL VISUOMENEI NAUDINGOS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-01-21 ĮSAKYMO NR. DV-32 „DĖL VISUOMENEI NAUDINGOS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 2 d. Nr.  DV-278

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

p a k e i č i u Visuomenei naudingos veiklos organizatorių sąrašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. DV-32 „Dėl Visuomenei naudingos veiklos organizatorių sąrašo tvirtinimo“:

1. pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

„40. VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras“

2. pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

„45. VšĮ „Alytaus infrastruktūra“

3. pakeičiu 48 punktą ir jį išdėstau taip:

„48. Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“

4. papildau 54 punktu:

„54. UAB „Alytaus būstas“

5. papildau 55 punktu:

„55. Alytaus mieste veikiančios nevyriausybinės organizacijos (asociacijos, labdaros ir paramos fondai)“

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią