Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-254 2018-02-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2018 M. SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMOS 23.01.02.01 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2018 M. SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMOS 23.01.02.01 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 26 d. Nr.  DV-254

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. užimtumo didinimo programa, patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. T-12 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. užimtumo didinimo programos patvirtinimo“, Užimtumo didinimo programos ir darbdavių atrankos komisijos nuostatais, patvirtintais Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-03 įsakymu Nr. DV-819 „Dėl Užimtumo didinimo programos ir Darbdavių atrankos komisijos nuostatų, Užimtumo didinimo 2017 m. programos darbdaviams atrinkti organizavimo tvarkos aprašo ir Užimtumo didinimo programos vykdymo paraiškos tvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į Užimtumo didinimo programos ir darbdavių atrankos komisijos 2018-02-21 posėdžio protokolą Nr. KPPt-78,

t v i r t i n u 2018 m. socialinės apsaugos programos 23.01.02.01 priemonės lėšų, skirtų Užimtumo didinimo programai įgyvendinti, paskirstą (pridedama).

Šis ar įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 


                                                                                                            PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. vasario 26 d.

įsakymu Nr. DV-254

 

2018 m. liepos 2 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-864 redakcija

 

2018 m. rugpjūčio 9 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-1028 redakcija

 

2018 M. SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMOS 23.01.02.01 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI, PASKIRSTA

 

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas, kodas

Planuojamų įdarbinti asmenų skaičius

pagal priemones

Įstaigai skiriama lėšų suma pagal šaltinius,

 tūkst. Eur

1

priemonė

2 priemonė

3 priemonė

4 priemonė

5 priemonė

6 priemonė

SBL*

VDL*

1.

UAB „Alytaus butų ūkis“, juridinio asmens kodas 149951417

5

-

-

-

-

-

-

17,5

2.

BĮ Alytaus nakvynės namai, juridinio asmens kodas 149938665

2

1

-

-

-

-

-

7,2

3.

BĮ Alytaus miesto paslaugų centras, juridinio asmens kodas 304565434

3

-

-

-

-

-

-

11,7

4.

VšĮ Alytaus profesinio rengimo centras, juridinio asmens kodas 300039337

-

-

9

2

-

-

8,6

-

5.

MB „Egrafis“,  juridinio asmens kodas 304488621

2

-

-

-

-

-

-

8,6

6.

Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos Alytaus miesto ir rajono skyrius, juridinio asmens kodas 193488872

2

-

-

-

-

-

-

5,9

7.

VšĮ „Parama šeimai Dzūkijoje“, juridinio asmens kodas 304229138

2

-

-

-

-

-

-

9,1

8.

UAB „Altronas“, juridinio asmens kodas  302454175

1

-

-

-

-

-

-

4,7

9.

MB „Žemelda“,  juridinio asmens kodas 303192391

2

-

-

-

-

-

-

9,4

10.

VšĮ „Alytaus infrastruktūra“, juridinio asmens kodas 149967211

6

-

-

-

-

-

-

18,9

11.

VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centras,  juridinio asmens kodas  300022462

3

-

-

4

-

-

4,1

10,5

12.

 VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, juridinio asmens kodas  302591747

2

-

-

1

-

-

1,15

7,0

13.

VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras, juridinio asmens kodas  302709117

1

-

-

-

-

-

-

3,1

14.

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras,  juridinio asmens kodas 250124650

7

-

-

-

-

-

-

24,7

15.

UAB „Elorika“,  juridinio asmens kodas 304058712

2

1

-

-

-

-

-

5,7

16.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus skyrius, juridinio asmens kodas 190679146

1

-

-

-

-

2

7,02

4,7

17.

MB „Deiritos medis“, juridinio asmens kodas 303888858

2

-

-

-

-

-

-

8,6

18.

UAB „Dzūkijos būstas“, juridinio asmens kodas  304086380

4

-

-

-

-

-

-

16,7

19.

VšĮ „Gerumo skraistė“, juridinio asmens kodas 304028377

3

-

-

1

-

1

4,8

12,5

20.

VšĮ Alytaus neįgaliųjų užimtumo dienos centras, juridinio asmens kodas 150128676

2

-

2

-

-

1

6,4

2,3

21.

Alytaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188706935

5

-

-

-

-

-

-

16,3

22.

VšĮ Alytaus poliklinika, juridinio asmens kodas 190272218

7

-

-

2

 

-

2,7

26,2

23.

Kauno taikomosios dailės mokykla, juridinio asmens kodas 190973322

-

-

-

 

5

-

7,5

-

 

Iš viso

96

42,3

231,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 m. spalio 26 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-1320 redakcija

 

 

 

 

SBL* –  Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos;

VDL* –   Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija.

_____________________

                                          

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią