Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-235 2018-02-23
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR SUSIRINKIMŲ PIRMININKO BEI SEKRETORIAUS PASKYRIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR SUSIRINKIMŲ PIRMININKO BEI SEKRETORIAUS PASKYRIMO

 

2018 m. vasario 23 d. Nr.  DV-235

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo ir jų atšaukimo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimu Nr. T-92 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo ir jų atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 15 ir 25 punktais:

1. S u d a r a u 2018 metais organizuojamų Alytaus miesto seniūnaičių rinkimų seniūnaitijose, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų, komisiją:

pirmininkas – Giedrius Šimas, Vidaus administravimo skyriaus vedėjas;

sekretorė – Jūratė Grinienė, Vidaus administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja;

narės:

Sonata Dumbliauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja,

Aida Maldonienė, Vidaus administravimo skyriaus vyriausioji specialistė,

Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja,

Evelina Šerpenskaitė, Teisės skyriaus vyriausioji specialistė,

Modesta Tarasauskienė, Viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja.

2. S k i r i u 2018 metais organizuojamų gyventojų susirinkimų, kuriuose renkami seniūnaitijų, kuriose gyvena ne daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai, pirmininku Giedrių Šimą,  Vidaus administravimo skyriaus vedėją, sekretore – Jūratę Grinienę, Vidaus administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoją.  

 Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią