Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-173 2018-02-08
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-12-30 ĮSAKYMO NR. DV-932 „DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO DEKLARACIJŲ IR PRIMINIMO APIE NESUMOKĖTĄ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESTĮ FORMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-12-30 ĮSAKYMO NR. DV-932 „DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO DEKLARACIJŲ IR PRIMINIMO APIE NESUMOKĖTĄ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESTĮ FORMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. vasario 8 d. Nr.  DV-173

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

pakeičiu juridinių ir fizinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų ir priminimo apie nesumokėtą valstybinės žemės nuomos mokestį formas, patvirtintas  Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-30 įsakymu Nr. DV-932 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų ir priminimo apie nesumokėtą valstybinės žemės nuomos mokestį formų tvirtinimo“, ir jas išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 


PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. gruodžio 30 d.

įsakymu Nr. DV-932

(Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2018 m. vasario 8 d.

įsakymo Nr. DV-173      redakcija)

 

(Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos forma)

(Deklaraciją pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis)

 

(Įstaigos pavadinimas)

                                                                                                                             Gauta

                                                                                                                             Deklaraciją priėmė

 

                                                                                                                             Data

                 _________________

                                                                                                                                         (Parašas)

 

                              

MOKESČIŲ MOKĖTOJAS

 

 

 Adresas, tel.

 

 

Įmonės kodas

 

DEKLARACIJA

(Mokesčio apskaičiavimas)

ŽEMĖS NUOMOS MOKESTIS

 

Įmokos kodas

3121

(Mokesčio apskaičiavimas)

nuo

iki

 

 

 

 

Mokesčio apskaičiavimas:

Sklypo/sutarties

identif.

numeris

Sklypo adresas

Bendras

plotas (ha)

Mokėtojo sklypo

(dalies) vertė

Netaikoma

lengvata

(plotas, ha)

Apmokestintos

sklypo dalies

vertė

Žemės nuomos mokesčio

tarifas

Mokesčio

mažinimo

koef.

Pradžia/

Pabaiga

Mokesčio

suma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokesčio mokėjimo permoka (-)/nepriemoka (+)

Mokėjimo rūšis

Suma

 

 

 

 

Priklauso mokėti:

Mokėjimo terminai

Laikotarpis

Suma

Vadovas (-ė)  .........................................          ...................

 

 

 

                               (Vardas, pavardė)                    (Parašas)

 

 

 

 Vyr. buhalteris (-ė).................................        .....................

 

 

 

                                (Vardas, pavardė)                     (Parašas)

 

IŠ VISO

 

 

 

 

 

                   A. V.                           Data

 

 

Pastabos:

1. Gavėja Alytaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188706935.

2. Laiku nesumokėjus mokesčio, už kiekvieną pavėluotą dieną skaičiuojami delspinigiai.

3. Surenkamoji sąskaita LT577181200002130483, AB Šiaulių bankas.

4. Įmoka įskaitoma, kai patenka į surenkamąją sąskaitą. Mokesčio administratorius neatsako už finansų tarpininkų (pašto, bankų) vėlavimą pervesti surinktus mokesčius.

 

_____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. gruodžio 30 d.

įsakymu Nr. DV-932

(Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2018 m. vasario 8 d.

įsakymo Nr. DV-173         redakcija)

 

(Fizinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos forma)

(Deklaraciją pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis)

 

(Įstaigos pavadinimas)

                                                                                                                             Gauta

                                                                                                                             Deklaraciją priėmė

 

                                                                                                                             Data

                 _________________

                                                                                                                                         (Parašas)

 

                              

MOKESČIŲ MOKĖTOJAS

 

 

 Adresas, tel.

 

 

Gimimo data

 

DEKLARACIJA

(Mokesčio apskaičiavimas)

ŽEMĖS NUOMOS MOKESTIS

 

Įmokos kodas

3121

(Mokesčio apskaičiavimas)

nuo

iki

 

 

 

 

Mokesčio apskaičiavimas:

Sklypo/sutarties

identif.

numeris

Sklypo adresas

Bendras

plotas (ha)

Mokėtojo sklypo

(dalies) vertė

Netaikoma

lengvata

(plotas, ha)

Apmokestintos

sklypo dalies

vertė

Žemės nuomos mokesčio

tarifas

Mokesčio

mažinimo

koef.

Pradžia/

Pabaiga

Mokesčio

suma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokesčio mokėjimo permoka (-)/nepriemoka (+)

Mokėjimo rūšis

Suma

 

 

 

 

Priklauso mokėti:

Mokėjimo terminai

Laikotarpis

Suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pastabos:

1. Gavėja Alytaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188706935.

2. Laiku nesumokėjus mokesčio, už kiekvieną pavėluotą dieną skaičiuojami delspinigiai.

3. Surenkamoji sąskaita LT577181200002130483, AB Šiaulių bankas.

4. Įmoka įskaitoma, kai patenka į surenkamąją sąskaitą. Mokesčio administratorius neatsako už finansų tarpininkų (pašto, bankų) vėlavimą pervesti surinktus mokesčius.

 

 

 

 

 

                                                                                                          .........................................................

                                                                                          (Savivaldybės administracijos

                                                                                                           valstybės tarnautojo pareigos)    

                                

                                                                                         ..............................................

                                                                                                        (Parašas)

 

                                                                                         ..............................................

                                                                                                    (Vardas, pavardė)                    

 

 

 

 

 

 

__________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. gruodžio 30 d.

įsakymu Nr. DV-932

(Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2018 m. vasario 8 d.

įsakymo Nr. DV-173     redakcija)

 

(Priminimo apie nesumokėtą valstybinės žemės nuomos mokestį forma)

__________________________

        (mokėtojo pavadinimas)

__________________________

     (adresas)

 

 

PRIMINIMAS

APIE NESUMOKĖTĄ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESTĮ

 

   ________ Nr. ____ 

                                                          (data)

 

 

Primename, kad Jūs nesumokėjote valstybinės žemės nuomos mokesčio.

Mokestį reikia sumokėti į Alytaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188706935) sąskaitą LT577181200002130483, AB Šiaulių bankas.

Laiku nesumokėjus minėto mokesčio, skaičiuojami delspinigiai.

Nesumokėjus mokesčio per 20 dienų, jis bus išieškomas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Skolininkas (-ė): _____________________________________________________________

(vardas ir pavardė, gimimo data arba įmonės pavadinimas, kodas)

 

Skola (data) 

 

Įmokos kodas

Įmokos pavadinimas

Suma (eurais)

 

 

 

 

Bendra suma 00,00 Eur (suma žodžiais)

 

 

 

Skyriaus vedėjas (-a)     ____________________           ___________________________________

         (Parašas)                                         (Vardas ir pavardė)

 

 

 

________________

 

Į pradžią