Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-16 2018-01-08
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-07-03 ĮSAKYMO NR. DV-432 „DĖL IŠSILIEJUSIŲ NAFTOS PRODUKTŲ IR KITŲ TERŠALŲ VALYMO IŠ GRUNTO IR VANDENS DARBŲ ORGANIZAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-07-03 ĮSAKYMO NR. DV-432 „DĖL IŠSILIEJUSIŲ NAFTOS PRODUKTŲ IR KITŲ TERŠALŲ VALYMO IŠ GRUNTO IR VANDENS DARBŲ ORGANIZAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. sausio 8 d. Nr.  DV-16

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

p a k e i č i u Išsiliejusių naftos produktų ir kitų teršalų valymo iš grunto ir vandens darbų organizavimo Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-07-03 įsakymu Nr. DV-432 „Dėl Išsiliejusių naftos produktų ir kitų teršalų valymo iš grunto ir vandens darbų organizavimo Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo tvirtinimo“, 18 punktą ir jį išdėstau jį taip:

„18. Tuo atveju, kai teršėjas yra žinomas, Alytaus miesto savivaldybės administracija dėl užterštai teritorijai sutvarkyti patirtų išlaidų apmokėjimo (kai panaudotų sorbentų kaina bei surinktų teršalų sutvarkymo išlaidų bendra suma yra didesnė nei 9 Eur) kreipiasi į jį įstatymų nustatyta tvarka. Teršėjas (fizinis ar juridinis asmuo), dėl kurio buvo organizuoti išsiliejusių naftos produktų ar kitų teršalų valymo iš grunto ir vandens darbai, privalo per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos į Alytaus miesto savivaldybės administracijos nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą apmokėti už užterštai teritorijai sutvarkyti panaudotą sorbentų kiekį bei surinktų teršalų sutvarkymą. Jei teršėjas nesutinka apmokėti nurodytos išlaidų sumos, kai patirtų išlaidų bendra suma (panaudotų sorbentų kaina bei surinktų teršalų sutvarkymo išlaidos) yra didesnė nei 29 Eur, Alytaus miesto savivaldybės administracija įstatymų nustatyta tvarka kreipiasi į teismą dėl lėšų išieškojimo.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią