Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1561 2017-12-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJUOJAMO 14–29 METŲ JAUNIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJUOJAMO 14–29 METŲ JAUNIMO

 

2017 m. gruodžio 18 d. Nr.  DV-1561

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo atrankos konkurso nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-08-24 sprendimu Nr. T-284 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo atrankos konkurso nuostatų tvirtinimo“, 9 ir 12 punktais, atsižvelgdamas į Premijuojamo 14–29 metų jaunimo atrankos konkurso komisijos 2017-12-14 protokolą Nr. KPPt-439:

1.      S k i r i u Alytaus miesto savivaldybės premijas šiems jaunuoliams:

                      1.1. už labai gerą mokymąsi, tiriamuosius mokslo darbus, Alytaus miesto vardo garsinimą respublikos ar tarptautiniu lygiu:

                      1.1.1. Lukui Šteiniui, Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto studentui – 800 Eur;

                      1.1.2. Neringai Bladaitei, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto doktorantei – 700 Eur;

1.1.3. Nojui Radzevičiui, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos mokiniui – 500 Eur;

1.2. už savanorišką ir aktyvią visuomeninę veiklą:

                      1.2.1. Edvardui Vabuolui, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos mokiniui – 800 Eur;

1.2.2. Lukui Stravinskui, Alytaus Jotvingių gimnazijos mokiniui – 700 Eur;

1.2.3. Tomui Nikulinui, VšĮ „Savanorystės tiltai“ direktoriui – 500 Eur;

1.3. už kūrybiškumą:

                      1.3.1. Ievai Valavičiūtei, EMLYON verslo mokyklos studentei (EMLYON Business School, Prancūzija) – 800 Eur;

                      1.3.2. Dovilei Krutulytei, „Trinity Laban“ muzikos ir šokio konservatorijos studentei (Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, Jungtinė Karalystė) – 700 Eur;

1.3.3. Gertrūdai Šitkauskaitei, Alytaus Jotvingių gimnazijos mokinei – 500 Eur.

                      2. N u r o d a u Buhalterinės apskaitos skyriui premijas iš Švietimo programos priemonės skatinti jaunimo iniciatyvą, finansuoti jaunimo veiklos projektus skirtų lėšų  pervesti į Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo nurodytas sąskaitas.

                      Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią