Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-274 2017-08-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-351 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-351 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2017 m. rugpjūčio 24 d. Nr. T-274

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimą Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo sąrašų tvirtinimo“:

1. Papildyti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ 1.1 papunkčiu patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės būsto (butų) sąrašą 279–283 eilutėmis:

Eil. Nr.

Adresas

Faktinis kambarių sk. (vnt.)

Nekilnojamojo turto registre įregistruotas kambarių sk. (vnt.)

Plotas (kv. m)

279.

A. Jonyno g. 3-17

1

1

33,05

280.

Aukštakalnio g. 14-8

2

2

43,97

281.

Statybininkų g. 107-30

2

2

53,76

282.

Statybininkų g. 107-13

2

2

58,52

283.

Statybininkų g. 107-21

2

2

55,51

                      2. Papildyti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ 1.2 papunkčiu patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės socialinio būsto (butų) sąrašą 212–219 eilutėmis:

Eil. Nr.

Adresas

Faktinis kambarių sk. (vnt.)

Nekilnojamojo turto registre įregistruotas kambarių sk. (vnt.)

Plotas (kv. m)

212.

Volungės g. 1-23

1

1

33,42

213.

Topolių g. 3-14

2

2

50,13

214.

Volungės g. 9-28

3

3

67,85

215.

Sudvajų g. 18-40

3

3

67,98

216.

Naujoji g. 54-15

2

2

51,60

217.

Vilties g. 32-100

2

2

35,27

218.

Vilties g. 32-100A

2

2

46,16

219.

Kalniškės g. 3-176

2

2

23,80

3. Pripažinti netekusia galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ 1.1 papunkčiu patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės būsto (butų) sąrašo 276 eilutę.

4. Pripažinti netekusiomis galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ 1.2 papunkčiu patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės socialinio būsto (butų) sąrašo 2, 6, 70, 79, 88  eilutes.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią