Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-271 2017-08-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-08-27 SPRENDIMO NR. T-245 "DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-08-27 SPRENDIMO NR. T-245 "DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2017 m. rugpjūčio 24 d. Nr. T-271

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimu Nr. T-245 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Alytaus miesto savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo tvirtinimo“ 1 punktu patvirtintą Viešame aukcione parduodamo Alytaus miesto savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 


 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2015 m. rugpjūčio 27 d.

sprendimu Nr. T-245

(Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2017 m. rugpjūčio 24 d.

sprendimo Nr. T-271 redakcija)

 

VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Adresas

Pavadinimas

Balansinė likutinė vertė, Eur

1.

Merkinės g. 16C, Alytus

Administracinis pastatas, Merkinės g. 16C, Alytuje, unikalus Nr. 1190-0002-2026, žymėjimas 2B1p, plotas 83,51 m², inžineriniai tinklai: fekalinės kanalizacijos tinklai (L=47,60 m, unikalus Nr. 1190-0004-9032), vandentiekio tinklai (L=49,10 m, unikalus Nr. 1190-0004-9043), 0,4 kV elektros kabeliniai tinklai (L=76,00 m, unikalus Nr. 1190-0004-9054), telefono tinklai (L=172,00 m, unikalus Nr. 1190-0004-9065),  kiti statiniai (inžineriniai): kiemo aikštelė, tvora (unikalus Nr. 1190-0004-9021) ir šiam objektui priskirtas 0,0611 ha žemės sklypas

1 223,02

2.

Jazminų g. 20, Alytus

Lopšelis-darželis Jazminų g. 20, Alytuje,

unikalus Nr. 1198-7001-2014,

pažymėjimas plane 1C2p, plotas 2 309,82 m², kiemo statiniai (inžineriniai): takai, tvora, unikalus Nr. 1198-7001-2147, ir šiam objektui priskirtas 0,9779 ha žemės sklypas

212 002,58

3.

Ulonų g. 33A, Alytus

Pastatas-profilaktoriumas, Ulonų g. 33A, Alytuje, unikalus Nr. 1198-8009-2011,

pažymėjimas plane 1D2p, plotas 1 178,38 m²,

kiti statiniai (inžineriniai): kiemo aikštelė, tvora, unikalus Nr. 1198-8009-2022, ir šiam objektui priskirtas 0,4828 ha žemės sklypas

85 958,74

4.

Pulko g. 22, Alytus

Pastatas – ūkinis pastatas, Pulko g. 22, Alytuje,

unikalus Nr. 4400-4156-1186,

pažymėjimas plane 1/1p, plotas 38,00 m²

808,91

5.

Kepyklos g. 25-89, Alytus

Negyvenamoji patalpa – garažo boksas Nr. 89, Kepyklos g. 25-89, Alytuje,

unikalus Nr. 1197-5003-0021:0027,

pažymėjimas plane 2G1p, plotas 36,54 m²

1 702,33

6.

S. Dariaus ir S. Girėno g. 2-12, Alytus

Negyvenamoji patalpa – kontora,

S. Dariaus ir S. Girėno g. 2-12, Alytuje,

unikalus Nr. 1196-0001-2019:0012,

pažymėjimas plane 1B3p, plotas 242,10 m²

105,45

7.

Rotušės a. 14A, Alytus

Pastatas – administracinis,

unikalus Nr. 1193-0002-7012,

pažymėjimas plane 2B2p, plotas 141,92 m²,

ir šiam objektui priskirtas 0,0175 ha žemės sklypas

1 474,25

8.

Nemuno g. 15-1, Alytus

Butas / patalpa – butas, unikalus Nr. 1192-0001-0018:0004; naudojimo paskirtis – gyvenamoji (butų).

Pastatas, kuriame yra butas, avarinės būklės.

Pastato unikalus Nr. 1192-0001-0018, pastato pažymėjimas plane 1A1m.

Statybos pabaigos metai – 1920

Kambarių skaičius – 1

Aukštas – 1

Bendras plotas 26,38 kv. m

Gyvenamasis plotas 19,24 kv. m

3,28

9.

Nemuno g. 15-2, Alytus

Butas / patalpa – butas, unikalus Nr. 1192-0001-0018:0001; naudojimo paskirtis – gyvenamoji (butų). Pastatas, kuriame yra butas, avarinės būklės.

Pastato unikalus Nr. 1192-0001-0018, pastato pažymėjimas plane 1A1m.

Kambarių skaičius – 1

Aukštas – 1

Bendras plotas 24,13 kv. m

Gyvenamasis plotas 17,65 kv. m

2,14

10.

Nemuno g. 15-3, Alytus

Butas / patalpa – butas, unikalus Nr. 1192-0001-0018:0002; naudojimo paskirtis – gyvenamoji (butų). Pastatas, kuriame yra butas, avarinės būklės.

Pastato unikalus Nr. 1192-0001-0018, pastato pažymėjimas plane 1A1m.

Kambarių skaičius – 1

Aukštas – 1

Bendras plotas 24,61 kv. m

Gyvenamasis plotas 18,00 kv. m

2,14

11.

Nemuno g. 15-4, Alytus

Butas / patalpa – butas, unikalus Nr. 1192-0001-0018:0003; naudojimo paskirtis – gyvenamoji (butų). Pastatas, kuriame yra butas, avarinės būklės.

Pastato unikalus Nr. 1192-0001-0018, pastato pažymėjimas plane 1A1m.

Kambarių skaičius – 2

Aukštas – 1

Bendras plotas 43,43 kv. m

Gyvenamasis plotas 34,05 kv. m

3,69

12.

Nemuno g. 17-1, Alytus

Butas / patalpa – butas, unikalus Nr. 1190-0002-7012:0002; naudojimo paskirtis – gyvenamoji (butų).

Pastatas, kuriame yra butas, avarinės būklės.

Pastato unikalus Nr. 1190-0002-7012, pastato pažymėjimas plane 1A1m.

Statybos pabaigos metai – 1900

Kambarių skaičius – 2

Aukštas –1

Bendras plotas 35,84 kv. m

Naudingas plotas 35,84 kv. m

Gyvenamasis plotas 27,08 kv. m

11 295,18

13.

Nemuno g. 17-2, Alytus

Butas / patalpa – butas, unikalus Nr. 1190-0002-7012:0003, naudojimo paskirtis – gyvenamoji (butų).

Pastatas, kuriame yra butas, avarinės būklės.

Pastato unikalus Nr. 1190-0002-7012, pastato pažymėjimas plane 1A1m.

Statybos pabaigos metai – 1900

Kambarių skaičius – 1

Aukštas – 1

Bendras plotas 19,19 kv. m

Naudingas plotas 19,19 kv. m

Gyvenamasis plotas 13,20 kv. m

4,58

14.

Nemuno g. 17-3, Alytus

Butas / patalpa – butas, unikalus Nr. 1190-0002-7012:0004; naudojimo paskirtis – gyvenamoji (butų).

Pastatas, kuriame yra butas, avarinės būklės.

Pastato unikalus Nr. 1190-0002-7012, pastato pažymėjimas plane 1A1m.

Kambarių skaičius – 1

Aukštas – 1

Bendras plotas 21,71 kv. m

Gyvenamasis plotas 14,04 kv. m

7,02

15.

Nemuno g. 17-4, Alytus

Butas / patalpa – butas, unikalus Nr. 1190-0002-7012:0001; naudojimo paskirtis – gyvenamoji (butų).

Pastatas, kuriame yra butas, avarinės būklės.

Pastato unikalus Nr. 1190-0002-7012, pastato pažymėjimas plane 1A1m.

Kambarių skaičius – 2

Aukštas – 1

Bendras plotas 24,26 kv. m

Gyvenamasis plotas 12,09 kv. m

5,42

16.

Nemuno g. 17-5, Alytus

Butas / patalpa – butas, unikalus Nr. 1190-0002-7012:0005; naudojimo paskirtis – gyvenamoji (butų).

Pastatas, kuriame yra butas, avarinės būklės.

Pastato unikalus Nr. 1190-0002-7012, pastato pažymėjimas plane 1A1m.

Kambarių skaičius – 1

Aukštas – 1

Bendras plotas 21,61 kv. m

Gyvenamasis plotas 21,61 kv. m

5,42

17.

Nemuno g. 17 A, Alytus

Pastatas  – ūkinis pastatas; unikalus Nr. 1190-0002-7023; naudojimo paskirtis – pagalbinio ūkio; pastato pažymėjimas plane 2I1p;

statybos pabaigos metai – 1971; sienos – plytos; aukštų skaičius – 1; užstatytas plotas 112,00 kv. m

295,71

18.

Ulonų g. 51-6, Alytus

Butas / patalpa – butas, unikalus Nr. 1194-0006-0018:0007, naudojimo paskirtis – gyvenamoji (butų).

Pastato, kuriame yra butas, unikalus Nr. 1194-0006-0018, pastato pažymėjimas plane – 1A2m; kambarių skaičius – 3; aukštas – 1; bendras plotas 62,30 kv. m; gyvenamasis plotas 45,09 kv. m

3,65

_________________________

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią