Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-256 2017-08-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 33-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 33-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO

 

2017 m. rugpjūčio 24 d. Nr. T-256

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės mero 2017 m. rugpjūčio 17 d. potvarkį Nr. M-43 „Dėl miesto savivaldybės tarybos 33-ojo posėdžio sušaukimo ir darbotvarkės“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Papildyti Alytaus miesto savivaldybės 8-osios tarybos 33-ojo posėdžio darbotvarkę klausimu „Dėl sutikimo perimti nekilnojamąjį turtą, unikalus Nr. 4400-4701-0575, Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn“ (klausimo pranešėja Lina Nalivaikienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo funkcijas; 5 min.).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

 

Į pradžią