Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Potvarkis, Nr. M-40 2017-08-02
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2017-07-05 POTVARKIO NR. M-36 "DĖL ALYTAUS MIESTO SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS, BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ, SU SPRENDIMO PRIĖMIMO TEISE GALINČIŲ DALYVAUTI IŠPLĖSTINĖJE SENIŪNAIČIŲ SUEIGOJE, SĄRAŠO" 2 PUNKTO PAPILDYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

 

POTVARKIS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2017-07-05 POTVARKIO NR. M-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS, BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ, SU SPRENDIMO PRIĖMIMO TEISE GALINČIŲ DALYVAUTI IŠPLĖSTINĖJE SENIŪNAIČIŲ SUEIGOJE, SĄRAŠO“ 2 PUNKTO PAPILDYMO

 

2017 m. rugpjūčio 2 d.  Nr.  M-40

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

                      p a p i l d a u Alytaus miesto savivaldybės mero 2017-07-05 potvarkio Nr. M-36 „Dėl Alytaus miesto seniūnaičių sueigos, bendruomeninių organizacijų, su sprendimo priėmimo teise galinčių dalyvauti išplėstinėje seniūnaičių sueigoje, sąrašo“ 2 punktą 2.3 papunkčiu:

                      „2.3. asociacija „I Alytus“ (kodas Juridinių asmenų registre 304415858, buveinės adresas Alytaus m. sav., Alytaus m., Merkinės g. 53, el. pašto adresas pirmasisalytus@gmail.com).“

                     

 

 

Savivaldybės mero pavaduotoja,

atliekanti savivaldybės mero funkcijas                                                                               Valė Gibienė          

______________

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 


 

 

Į pradžią