Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TŠ-33 2016-11-22
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMITETAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
SAVIVALDYBĖS TARYBOS KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO

 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2016 m. lapkričio 22 d. Nr. TŠ-33

 

 

Posėdis įvyko – 2016-11-22.                                   

Posėdžio pradžia – 13.30 val.

Posėdžio pabaiga – 17.00 val.

Pirmininkė – Nijolė Makštutienė.

Sekretorė – Loreta Petkevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė.

Dalyvavo: Laima Vincė Kirkliauskienė, Vytas Jazepčikas (iki 15.30 val.), Lina Sosunovičienė (iki 15.30 val.), Kęstutis Ptakauskas (iki 16.30 val.), Gintarė Rimkutė-Merčaitienė, Virginijus Jaruševičius (nuo 14.00 val.), Saulius Janulevičius.

Nedalyvavo: Tomas Pačėsas.

Taip pat dalyvavo: Povilas Labukas.

 

DARBOTVARKĖ:

 

1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-03-27 SPRENDIMO NR. T-97 „DĖL ALYTAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (D. Jezukevičienė; 10 min.).

2. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO  (V. Valūnas; 10 min.).

3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-323 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PARAIŠKŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI ATRANKOS IR VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS  (V. Valūnas; 5 min.).

4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ UŽ NUOPELNUS IR JŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (L. Gaižuvienė, M. Jasaitis; 15 min.).

5.  DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-04-26 SPRENDIMO NR. T-78 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR ĮKAINIŲ SĄRAŠŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (S. Dumbliauskienė; 5 min.).

6.  DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-02-24 SPRENDIMO NR. T-40 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VALDYMO STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS  (S. Dumbliauskienė; 5 min.).

7. DĖL V. VASILIAUSKO IĮ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (D. Kručkauskienė; 10 min.).

8. DĖL UAB „LAUKGUSTA“ ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO  (I. Stalevičiūtė; 5 min.).

9. DĖL ALYTAUS APSKRITIES FUTBOLO FEDERACIJOS ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO  (M. Vaikšnoras; 10 min.).

10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-165 „DĖL NEAPMOKESTINAMO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO, VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMŲ ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIU ŽEMĖS SKLYPŲ“ PAPILDYMO  (M. Vaikšnoras; 5 min.).

 

11. DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO (M. Vaikšnoras; 5 min.).

12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-02-11 SPRENDIMO NR. T-35 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Skrodenienė, V. Liaukuvienė, A. Jakunskienė; 10 min.).

12.1.  DĖL 2016 M. BIUDŽETO PAKEITIMO      (A. Skrodenienė, V. Liaukuvienė, A. Jakunskienė).

13. Protokolinis klausimas. Dėl sporto muziejaus/ekspozicijos steigimo ir parengiamųjų darbų (A. Andrušaitis, A. Jakunskienė; 20 min.).

14. Protokolinis klausimas. Dėl savivaldybės dalyvavimo futbolo sporto valdymo struktūroje (V. Gibienė, T. Stupuris; 20 min.).

15. Protokolinis klausimas. Dėl 2017-2019 metų Alytaus miesto savivaldybės strateginio veiklos plano švietimo programos (Nr. 21) projekto (V. Galbuogienė; 20 min.).

16. SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-09-24 SPRENDIMO NR. T-270 „DĖL APLEISTŲ IR NEPRIŽIŪRIMŲ NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ, KURIEMS 2016 M. TAIKOMAS 3,0 PROC. MOKESČIO TARIFAS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (I. Pankienė; 5 min.).

17. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-03-30 SPRENDIMO NR. T-69 „DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ“ PAPILDYMO (I. Pankienė; 5 min.).

 

1. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimo Nr. T-97 „Dėl Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė.

Kalbėjo: L. Sosunovičienė, N. Makštutienė, G. Rimkutė-Merčaitienė, L.V. Kirkliauskienė, K. Ptakauskas.

Klausė: N. Makštutienė, G. Rimkutė-Merčaitienė, L. Sosunovičienė, K. Ptakauskas, V. Jazepčikas, S. Janulevičius.

Pirmininkė teikė sprendimo projekto 7 punktą ir 7 punkto alternatyvą balsavimui.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUTARTA. Pritarti sprendimo projekto 7 punktui – „7. Vieneriais kalendoriniais metais suteikiamas tik vienas Alytaus miesto garbės piliečio vardas“.

Pirmininkė teikė sprendimo projekto 9 punktą ir 9-12 punkto alternatyvą balsavimui.

BALSAVIMAS: UŽ – 7, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUTARTA. Pritarti sprendimo projekto 9-12 punkto alternatyvai – „9.2. Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komitetas ir vienas savivaldybės administracijos atstovas“.

2. SVARSTYTA. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo.

Pranešėjas Vytuolis Valūnas, Švietimo skyriaus vedėjas.

Pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS: UŽ – 8, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.

3. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-323 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo paraiškų programoms finansuoti atrankos ir vertinimo komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios.

Pranešėjas Vytuolis Valūnas, Švietimo skyriaus vedėjas.

Pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS: UŽ – 8, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ –0.

NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.

4. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės apdovanojimų už nuopelnus ir jų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja Loreta Gaižiuvienė, Viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja.

Kalbėjo: N. Makštutienė, L. V. Kirkliauskienė, L. Sosunovičienė.

Klausė: N. Makštutienė, L. V. Kirkliauskienė, L. Sosunovičienė, V. Jazepčikas.

Pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS: UŽ – 7, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.

5. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-04-26 sprendimo Nr. T-78 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus miesto socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų ir įkainių sąrašų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Pranešėja Sonata Dumbliauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

Klausė: N. Makštutienė.

Pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS: UŽ – 7, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.

6. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimo Nr. T-40 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus miesto socialinių paslaugų centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Pranešėja Sonata Dumbliauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

Pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS: UŽ – 7, PRIEŠ – 0 , SUSILAIKĖ – 0.

NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.

7. SVARSTYTA. Dėl V. Vasiliausko IĮ atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio mokėjimo.

Pranešėjos, Rasmutė Paužienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti vedėjo funkcijas, Andrė Zenevičienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausioji specialistė.

Pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.

8. SVARSTYTA. Dėl UAB „Laukgusta“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.

Pranešėja Ieva Stalevičiūtė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausioji specialistė.

Kalbėjo: V. Jaruševičius, L. Sosunovičienė, G. Rimkutė-Merčaitienė, N. Makštutienė, V. Jazepčikas.

Pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

K. Ptakauskas balsavime nedalyvavo.

BALSAVIMAS: UŽ – 7, PRIEŠ – 0 , SUSILAIKĖ – 0.

NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.

9. SVARSTYTA. Dėl Alytaus apskrities futbolo federacijos atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.

Pranešėjas Mindaugas Vaikšnoras, Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas.

Klausė: V. Jaruševičius, K. Ptakauskas.

Kalbėjo: N. Makštutienė, S. Janulevičius, G. Rimkutė-Merčaitienė, K. Ptakauskas, V. Jeruševičius.

Pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS: UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 2 (V. Jaruševičius, L. V. Kirkliauskienė).

NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.

10. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl neapmokestinamo žemės sklypo dydžio, valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir neapmokestinamų žemės nuomos mokesčiu žemės sklypų“ papildymo. 

Pranešėjas Mindaugas Vaikšnoras, Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas.

Kalbėjo: N. Makštutienė, G. Rimkutė-Merčaitienė, L. Sosunovičienė.

Klausė: V. Jaruševičius.

Pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

L. Sosunovičienė balsavime nedalyvavo.

BALSAVIMAS: UŽ – 7, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.

11. SVARSTYTA. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio.

Pranešėjas Mindaugas Vaikšnoras, Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas.

Klausė: V. Jaruševičius, L. V. Kirkliauskienė, V. Jazepčikas, N. Makštutienė.

Kalbėjo: G. Rimkutė-Merčaitienė, N. Makštutienė, L. V. Kirkliauskienė, V. Jazepčikas.

Pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS: UŽ – 8, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.

12. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-02-11 sprendimo Nr. T-35 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjos, Vilma Liaukuvienė, Kultūros skyriaus vedėja, Audronė Jakunskienė, Alytaus kraštotyros muziejaus direktorė.

Kalbėjo: S. Janulevičius.

Pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS: UŽ – 7,  PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.

13. SVARSTYTA. Protokolinis klausimas. Dėl sporto muziejaus/ekspozicijos steigimo ir parengiamųjų darbų.

Pranešėjai, Adomas Andrušaitis, Sporto ir rekreacijos skyriaus vedėjas, Audronė Jakunskienė, Alytaus kraštotyros muziejaus direktorė.

 A. Andrušaitis pažymėjo, kad gavo iš Savivaldybės mero pavedimą dėl sporto muziejaus/ekspozicijos steigimo, tačiau reikia Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pritarimo.

 Jis teigė, kad nuo 1949 metų yra sukaupta informacijos apie sporto istoriją, daug sportinių trofėjų, sportinių pasiekimų.

A. Jakunskienės pažymėjo, kad turėtų būti steigiamas ne muziejus, o šių trofėjų ekspozicija. Jos nuomone, ekspozicija  galėtų būti keičiama, skirta vis kitokiai sporto rūšiai.

         N. Makštutienė teiravosi ar tai būtų steigiama Alytaus kraštotyros muziejaus pastate.

A. Andrušaitis teigė, kad pirma reikia išsiaiškinti ar steigiamas muziejus, ar ekspozicija. Jis pažymėjo, turi būti paskirtas žmogus, kuris dirbtų šį darbą, nes reikės visus sportinius trofėjus, pasiekimus, surinkti ir susisteminti. A. Andrušaitis teigė, kad VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centre yra patalpų, kur būtų galima įsteigti darbo vietą, tačiau reikia Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pritarimo.

A. Jakunskienė teigė, kad šį darbą turėtų dirbti ne muziejaus darbuotojas, o žmogus atsidavęs sportui.

N. Makštutienė siūlė, kad dirbtų metodininkas.

V. Jaruševičius nepritarė etato įsteigimui, kadangi dokumentus turi tvarkyti muziejaus darbuotojai.

NUTARTA. Pritarti sporto muziejaus/ekspozicijos steigimui. Naudoti VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro biudžeto resursus etato įsteigimui.

14. SVARSTYTA. Protokolinis klausimas. Dėl savivaldybės dalyvavimo futbolo sporto valdymo struktūroje.

Pranešėjai, Tomas Stupuris, VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro direktorius, Adomas Andrušaitis, Sporto ir rekreacijos skyriaus vedėjas.

T. Stupuris pakomentavo apie futbolo sporto valdymo struktūrą, numatomą finansavimą (priedai pridedami). 

A. Andrušaitis pakomentavo apie LFF jaunųjų futbolininkų rengimo Lietuvoje koncepciją.

Diskusija vyko dėl klubo DFK Dainava.   

NUTARTA. Išklausyta.

15. SVARSTYTA. Protokolinis klausimas. Dėl 2017-2019 metų Alytaus miesto savivaldybės strateginio veiklos plano švietimo programos (Nr. 21) projekto. 

Klausė: G. Rimkutė-Merčaitienė, N. Makštutienė, S. Janulevičius, V. Jazepčikas, L. Sosunovičienė.

Kalbėjo: L. Sosunovičienė.

Pranešėja Vergilija Galbuogienė pakomentavo 2017-2019 metų Alytaus miesto savivaldybės strateginio veiklos plano švietimo programos (Nr. 21) projektą.  Ji pažymėjo, kad šioje programoje numatyti 3 tikslai. Didelis dėmesys skiriamas 01 priemonei (Užtikrinti kokybišką ugdymą ir tinkamą ugdymo aplinką).

Diskusija vyko dėl 01.01.08 (Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinko išlaikymą) priemonės, dėl 02 uždavinio (Ugdyti švietimo bendruomenę).

V. Galbuogienė pažymėjo, kad 03 uždavinys (Įgyvendinti jaunimo politiką) yra perkeltas iš Kultūros programos.

NUTARTA. Išklausyta.

16. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimo Nr. T-270 „Dėl apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų, kuriems 2016 m. taikomas 3,0 proc. mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Irena Pankienė, Statybos skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo funkcijas.

Klausė: S. Janulevičius, K. Ptakauskas, N. Makštutienė, V. Jaruševičius.

Pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS: UŽ – 8, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.

17. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-03-30 sprendimo Nr. T-69 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų projektų“ papildymo.

Pranešėja Irena Pankienė, Statybos skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo funkcijas.

Klausė: S. Janulevičius.

Pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS: UŽ – 7, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                                  Nijolė Makštutienė

______________

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                         Loreta Petkevičienė

 

Į pradžią