Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-133 2017-04-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2016 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VADOVO  IR ĮSTAIGOS  2016 M. VEIKLOS ATASKAITAI   IR   FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

2017 m. balandžio 27 d. Nr. T-133

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 3 dalies 2 punktu, biudžetinės įstaigos Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 11 d.  sprendimu Nr. T-147 (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d.  sprendimo Nr. T-146  redakcija),  20.7 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                     1. Pritarti Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos vadovo ir įstaigos 2016 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

                      2. Patvirtinti Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-133 - DĖL PRITARIMO ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2016 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
T-133 - DĖL PRITARIMO ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2016 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią