Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-131 2017-04-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

2017 m. balandžio 27 d. Nr. T-131

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 5 punktu, Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir 12 straipsniu, Viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro įstatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-10-31 sprendimu Nr. T-231, 31.1 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro vadovo ir įstaigos 2016 m. veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Patvirtinti VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-131 - DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią