Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-487 2017-04-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2017 M. KULTŪROS PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2017 M. KULTŪROS PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

2017 m. balandžio 13 d. Nr.  DV-487

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimu Nr. T-40 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2017 m. biudžeto patvirtinimo“, 2016-08-25 sprendimu Nr. T-235 „Dėl Socialinės, sveikatos, kultūros, jaunimo, sporto ir švietimo sričių programų įgyvendinimo projektų atrankos konkursų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdamas į Kultūros plėtros srities projektų atrankos komisijos 2017-04-07 posėdžio protokolą Nr. KPPt-80,

t v i r t i n u 2017 m. Kultūros programos 24.01.02.01 priemonės lėšų, skirtų atranką laimėjusiems projektams finansuoti, paskirstą (pridedama).

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 


                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                            Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. balandžio 13 d.

įsakymu Nr. DV-487

 

2017 M. KULTŪROS PROGRAMOS 24.01.02.01 PRIEMONĖS LĖŠŲ,

SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTA

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas ir rekvizitai

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, Eur

I prioritetas. Miesto kultūros paveldo objektų ir etninės kultūros aktualizavimas ir populiarinimas

1.

VšĮ „ARGOSTUDIO“,

Kodas 302550800, Medelyno g. 27-8, 62100 Alytus

Gyvosios istorijos festivalis „Jotvos vartai“

 

15 500

2.

Viešoji įstaiga DAINAVOS KULTŪROS PROJEKTAI

Kodas  303073558, Kranto g. 15, 62147 Alytus

„Tiltai, jungiantys žmones ir miestus“

 

7 800

3.

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyrius

Kodas 193488534, S. Dariaus ir S. Girėno g. 3, 62137 Alytus

„Praeities durų skląstį atkėlus“

 

1 900

4.

Asociacija Dzūkų kultūros draugė

Kodas 193490752, Savanorių g. 6, 62142 Alytus

Žurnalas „Dainava“ – dzūkų etninio savitumo sklaidos garantas

1 000

5.

Asociacija „Olita-Orany“

Kodas 302501276, Kalniškės g. 17-41, 62417 Alytus

Ekskursijos kitaip. Alytuje ir pakraščiuose

 

800

6.

Asociacija teatro bendrija „Apartė“

Kodas 150127955, Ulonų g. 6-11, 62156 Alytus

Filmas „Labas rytas, Alytau!“

 

14 800

7.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Alytaus filialas

Kodas 302449947, S. Dariaus ir S. Girėno g. 10, 62137 Alytus

„Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį pasitinkant“

3 000

II prioritetas.  Įvairios novatoriškos iniciatyvos ir šiuolaikinio meno skatinimas

8.

Asociacija Alytaus styginių kvartetas

Kodas 149973641, Kalniškės g. 17-41, 62417 Alytus

„Nuo klasikos per džiazą iki šiuolaikinės muzikos“

 

4 000

9.

VšĮ „Laipteliai“

Kodas 303417596, Ulonų g. 6-8, 62156 Alytus

Tarptautinė dailės paroda „Nemuno spalvos“ su aitvarais

2 400

10.

Asociacija Alytaus centro bendruomenė

Kodas 303341796, S. Dariaus ir S. Girėno g. 4A-2, 62137 Alytus

Šeimos vakarai Miesto sode

 

6 500

11.

Asociacija profesionalių dailininkų grupė „Be rėmų“

Kodas 150027645, Sudvajų g. 25, 63320 Alytus, reg. adr. Daugų g. 3-100, 62169 Alytus

Tarptautinis gatvės meno pleneras „AL3D efektas 2017“

4300

12.

VšĮ „Savanorystės tiltai“

Kodas 303415403, Pulko g. 12A, 62133 Alytus, reg. adr. Putinų 60-410, 62318 Alytus

Rugsėjo 1-oji

 

5000

13.

VšĮ Alytaus regioninė televizija

Kodas 149916583, Rotušės a. 2, 62141 Alytus

Kultūrinių įvykių laida „Kultūros langas“

 

2 000

14.

VšĮ „EGARTA“

Kodas 302698724, Pramonės g. 16A, 62001 Alytus

Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2017“

4 000

15.

Asociacija Tėviškės namų bendruomenė

Kodas 304064455, Daugų g. 5A, 62169 Alytus, reg. adr. Zaidų k.

Kultūrinė akcija Vidurnakčio eitynės 2017

1 000

III prioritetas. Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo skatinimas

16.

Alytaus pilietinis judėjimas

Kodas 303280749, S. Dariaus ir S. Girėno g. 4A-2, 62137 Alytus

Pasaulio alytiškių sambūris

 

5 000

17.

Tradicinių amatų centras „8 amatai“

Kodas 304245103, S. Dariaus ir S. Girėno g. 27, 62137 Alytus

„Juodasis Dzūkijos auksas: molis, ugnis, metalas“

6 400

18.

Asociacija šokių studija „Aušrinė“

Kodas 304290269, Putinų g. 60-410, 62318 Alytus

Tarptautinis šiuolaikinio šokio festivalis „Kalbame šokiu“

6 000

19.

Alytaus miesto liaudies meno studija „Dainava“

Kodas 193364472, Jurgiškių g. 19-8, 63157 Alytus

Liaudies meno studijos „Dainava“ tarptautiniai projektai bei Alytaus miesto vardo garsinimas užsienyje

8000

 

Iš viso

 

99 400

 

Bendrai skiriama

 

100 000

 

Paliekamas rezervas

 

600

 

Į pradžią