Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-440 2017-04-05
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL DETALIOJO PLANO TECHNINIŲ KLAIDŲ IŠTAISYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL DETALIOJO PLANO TECHNINIŲ KLAIDŲ IŠTAISYMO

 

2017 m. balandžio 5 d. Nr.  DV-440

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 253 punktu, 318.4.1 ir 323.2 papunkčiais ir atsižvelgdama į UAB „Alytaus planas“ direktoriaus Edvino Jurevičiaus 2017-03-23 prašymą,

i š t a i s a u Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimo Nr. T-52 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ 4 punktu patvirtinto žemės sklypų ribų formavimo nuosavybės teise valdomų pastatų, esančių Pramonės g. 23A, Alytuje, eksploatavimui ir tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano technines klaidas, atsiradusias dėl klaidingai nurodytų žemės sklypų plotų apskaičiavimo – klaidingai nurodytų žemės sklypų koordinačių:

 sklypo Nr. 1 plotas pagal detalųjį planą yra 11 245 kv. m, faktinis sklypo plotas – 11 259 kv. m;

 sklype Nr. 1 įvedamos papildomos posūkio taškų koordinatės: 22 posūkio taško koordinatės X-6032513,82, Y-500999,57; 23 posūkio taško koordinatės X-6032507,32, Y-500954,32; 24 posūkio taško koordinatės X-6032415,48, Y-500992,89; 25 posūkio taško koordinatės X-6032422,08, Y-501042,44;

 sklype Nr. 1 keičiamos 19 posūkio taško koordinatės: buvo X-6032517,62, Y-501030,65, yra X-6032517,87, Y-501030,61;

sklypo Nr. 2 plotas pagal detalųjį planą yra 4 481 kv. m, faktinis sklypo plotas – 4 487 kv. m;

sklype Nr. 2 keičiamos 20 posūkio taško koordinatės: buvo X-6032522,88, Y-501069,39, yra X-6032522,93, Y-501069,39 (brėžinys pridedamas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

 

atliekanti administracijos direktoriaus funkcijas                                                          Silvija Peštenienė

______________

 

 

Į pradžią