Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-109 2017-03-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-30 SPRENDIMO NR. T-216 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-30 SPRENDIMO NR. T-216 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO" PAKEITIMO

 

2017 m. kovo 30 d. Nr. T-109

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto 2017-02-17 posėdžio protokolą Nr. TŠ-6, Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ 2017-02-21 raštą Nr. SD-2017/1, Alytaus miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimo Nr. T-216 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybą:

Rasa Daugininkaitė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė, savivaldybės mero siūlymu,

Saulius Janulevičius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys, savivaldybės mero siūlymu,

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė, savivaldybės mero siūlymu,

Tautvydas Tamulevičius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys, savivaldybės mero siūlymu,

Andrius Jučas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys, savivaldybės mero siūlymu,

Rimvyda Ališauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja,

Dovilė Balčiūnaitė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus vyriausioji specialistė,

Tomas Nikulinas, Alytaus visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ deleguotas narys,

Povilas Labukas, Alytaus visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ deleguotas narys,

Brigita Reklaitytė, Alytaus visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ deleguota narė,

Justina Puvačiauskaitė, Alytaus visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ deleguota narė,

Lukas Stravinskas, Alytaus visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ deleguotas narys,

Edvardas Vabuolas, Alytaus visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ deleguotas narys,

Greta Baliulevičiūtė, Alytaus visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ deleguota narė.“

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

Į pradžią