Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-427 2017-04-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2017 M. JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2017 M. JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

2017 m. balandžio 3 d. Nr.  DV-427

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimu Nr. T-40 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2017 m. biudžeto patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-08-25 sprendimu Nr. T-235 „Dėl Socialinės, sveikatos, kultūros, jaunimo, sporto ir švietimo sričių programų įgyvendinimo projektų atrankos konkursų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdamas į Jaunimo projektų atrankos komisijos 2017-03-27 posėdžio protokolą Nr. KPPt-69-(13.32),

t v i r t i n u 2017 m. jaunimo politikos įgyvendinimo programos 21.03.01.02  priemonės lėšų, skirtų atranką laimėjusiems projektams finansuoti, paskirstą (pridedama).

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 


                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                             Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. balandžio 3 d.

įsakymu Nr. DV-427

 

2017 M. JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS 21.03.01.02  PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI,

PASKIRSTA

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas ir rekvizitai

Projekto pavadinimas

Skiriama suma Eur

 

I prioritetas. Jaunimo iniciatyvos ir laisvalaikio užimtumo plėtojimas

1.

Asociacija Lietuvos šaulių sąjungos Alytaus apskrities karininko A. Juozapavičiaus 1-oji rinktinė (rinktinės vadas Skirmantas Valatkevičius)

Kodas 191691799

S. Dariaus ir S. Girėno g. 10, 62137 Alytus

Sąsk. Nr. LT53 7300 0101 4629 4308, AB „Swedbank“

„Šaulys – tautos karys“

3 200

2.

Asociacija jaunimo klubas „Visiems“ (vadovė Vilija Sušinskienė)

Kodas 300628104

Tvirtovės g. 7, 62116 Alytus

Sąsk. Nr. LT17 7044 0600 0583 4827, AB SEB bankas

„Mes veiklūs, draugiški ir atsakingi“

300

3.

VšĮ „LIETUVOS JUNIOR ACHIEVEMENT“ (Dzūkijos regiono vadovas Donatas Vasiliauskas),

Kodas 191832513

Verkių g. 29, 09108 Vilnius

Sąsk. Nr. LT80 7044 0600 0103 2678, AB SEB bankas

Alytaus regioninė mokomųjų mokinių bendrovių mugė

1 400

4.

Vidzgirio bendruomenė (pirmininkas Tomas Nikulinas)

Kodas 304408109

Jaunimo g. 3, 63348 Alytus

Sąsk. Nr. 75 7044 0600 0812 7736, AB SEB bankas

„Nauja erdvė – nauja veikla“

800

5.

Alytaus centro bendruomenė (valdybos pirmininkas Linas Jakštonis)

Kodas 303341796

S. Dariaus ir S. Girėno g. 4A-2, LT 62137 Alytus

LT75 7044 0600 0797 0984, AB SEB bankas

„Jaunimo vasara 17“

2 000

6.

Alytaus liberalus jaunimas (pirmininkas Lukas Stravinskas)

Kodas 193126713

Statybininkų g. 16-15, 63416 Alytus

Sąsk. Nr. LT56 7044 0600 0813 0018, AB SEB bankas

„Laisvė ir liberalizmas Alytuje“

700

 

II prioritetas. Jaunimo organizacijų, savanorystės ir veiklos kokybės gerinimas

7.

Asociacija Lietuvos skautijos padalinys tuntas „Pilėnai“ (tuntininko pavaduotoja Rita Baranauskienė)

Kodas 193487813

Žuvinto g. 3-18, 62351 Alytus

Sąsk. Nr. LT71 7044 0600 0795 1656, AB SEB bankas

„Jauni ir aktyvūs“

2 000

8.

VšĮ „Tėviškės namai“ (direktorius Eimantas Balaika)

Kodas 302480323

Daugų g. 5A, 62169 Alytus

Sąsk. Nr. LT19 4010 0409 0060 3621, AB DNB banko Alytaus skyrius

Jaunimo savanoriška tarnyba

2 500

 

III prioritetas. Aktyvaus pilietiškumo, dalyvaujamosios demokratijos ir pilietinio sąmoningumo didinimas

9.

VšĮ „Parama šeimai Dzūkijoje“ (direktorė Jolanta Leonavičienė)

Kodas 304229138

Jurgiškių g. 28, 63147 Alytus

Sąsk. Nr. LT09 4010 0510 0390 7685, AB DNB bankas

„Mūsų patirtis, jaunimo energija“

1 100

10.

VšĮ „Argostudio“ (direktorius Tomas Sutkaitis)

Kodas 302550800

Medelyno g. 27-8, 62100 Alytus

Sąsk. Nr. LT33 7300 0101 2735 4157,  AB „Swedbank“

„Baltai jėga!“

1 000

 

Iš viso

 

15 000

_________________

 

 

Į pradžią