Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-371 2017-03-23
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2017 M. STEBIMŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MAUDYKLŲ SĄRAŠO, VANDENS IR PAPLŪDIMIŲ DIRVOŽEMIO KOKYBĖS TYRIMŲ KALENDORINIŲ 2017 M. GRAFIKŲ TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2017 M. STEBIMŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MAUDYKLŲ SĄRAŠO, VANDENS IR PAPLŪDIMIŲ DIRVOŽEMIO KOKYBĖS TYRIMŲ KALENDORINIŲ 2017 M. GRAFIKŲ TVIRTINIMO

 

2017 m. kovo 23 d. Nr.  DV-371

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1055 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ 13 ir 14 punktais,

t v i r t i n u:

1. 2017 m. stebimų Alytaus miesto savivaldybės maudyklų sąrašą (pridedama).

2. Alytaus miesto savivaldybės maudyklų vandens kokybės tyrimų kalendorinį 2017 m. grafiką (pridedama).

3. Alytaus miesto savivaldybės paplūdimių dirvožemio kokybės tyrimų kalendorinį 2017 m. grafiką (pridedama).

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 


                                                                                                            PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. kovo 23 d.

įsakymu Nr.  DV-371

 

2017 M. STEBIMŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MAUDYKLŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Maudyklos pavadinimas

Informacija apie paplūdimio įteisinimą, nurodant nutarimą / sprendimą

Įtraukimo į Europos Komisijai teiktinų sąrašą žyma

(Įtraukti / Neįtraukti)

1

Mažosios Dailidės ežeras

1.   Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimas Nr. T-66 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo, naudojimo ir elgesio taisyklių“

2.   Maudykla Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016-06-09 įsakymu Nr. V-708 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 138 „Dėl stebimų Lietuvos maudyklų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ įtraukta į stebimų Lietuvos maudyklų sąrašą

Įtraukti

2

Didžiosios Dailidės ežeras

1. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimas Nr. T-66 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo, naudojimo ir elgesio taisyklių“

2. Maudykla Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016-06-09 įsakymu Nr. V-708 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 138 „Dėl stebimų Lietuvos maudyklų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ įtraukta į stebimų Lietuvos maudyklų sąrašą

Įtraukti

 

________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                            PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017-03-23

įsakymu Nr.  DV-371

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MAUDYKLŲ VANDENS  KOKYBĖS TYRIMŲ KALENDORINIS 2017 M. GRAFIKAS

 

Eil. Nr.

Mėginių paėmimo vieta

Mėginių paėmimo data

Gegužės mėn.

Birželio mėn.

Liepos mėn.

Rugpjūčio mėn.

1

Mažosios Dailidės ežero maudykla

24 d.

7 ir 21 d.

5 ir 19 d.

2, 16 ir 30 d.

2

Didžiosios Dailidės ežero maudykla

24 d.

7 ir 21 d.

5 ir 19 d.

2, 16 ir 30 d.

 

________________________________

 


PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017-03-23

įsakymu Nr.  DV-371

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAPLŪDIMIŲ DIRVOŽEMIO KOKYBĖS TYRIMŲ KALENDORINIS 2017 M. GRAFIKAS

 

Eil. Nr.

Mėginių paėmimo vieta

Mėginių paėmimo data

Gegužės mėn.

Birželio mėn.

Liepos mėn.

Rugpjūčio mėn.

1

Mažosios Dailidės ežero paplūdimys

24 d.

21 d.

19 d.

16 d.

2

Didžiosios Dailidės ežero paplūdimys

24 d.

21 d.

19 d.

16 d.

 

________________________________

 

 

 

 

Į pradžią