Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TPR-24 2016-11-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 24-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Alytaus_m_herbas.bmp

 

SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 24-ASIS POSĖDIS

Protokolas

 

2016 m. lapkričio 24 d. Nr. TPR-24   

Alytus

 

Posėdis įvyko 2016 m. lapkričio 24 d. 9.00 – 12.00 val.

Posėdžio pirmininkas Savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius.

Posėdžio sekretorė Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Posėdyje dalyvavusių narių skaičius 25.

Nedalyvavo: Danutė Remeikienė, Algirdas Gataveckas.

 

Vytautas Grigaravičius. Labas rytas, pradėsime 8-osios tarybos 24-ąjį posėdį. Šiandien posėdyje dalyvauja Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos narys Rokas Stabingis, kuris priims priesaiką iš naujojo Alytaus miesto savivaldybės  tarybos nario Povilo Labuko.

Rokas Stabingis pakvietė prisiekti Povilą Labuką.

Prisiekė Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys Povilas Labukas.

Vytautas Grigaravičius. Prašyčiau tarybos narius užsiregistruoti. Iš viso taryboje yra 27 nariai, užsiregistravo 25. Tarybos nariai Danutė Remeikienė ir Algirdas Gataveckas nedalyvauja posėdyje dėl pateisinamų priežasčių.

Informuoju tarybos narius, kad 2016-11-11 Alytaus miesto savivaldybės merui Vyriausybės atstovas Alytaus apskrityje pateikė reikalavimą Nr. 2-19 „Dėl Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo 10 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“. Šiuo klausimu sprendimo projektas bus parengtas ir teikiamas kitame tarybos posėdyje.

Tarybos narys Vytas Jazepčikas pareiškė norą posėdžio pradžioje perskaityti pareiškimą.

Vytautas Grigaravičius. Šiandienos posėdžio darbotvarkėje yra 33 klausimai ir yra parengtas tarybos sprendimo projektas „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 8-osios tarybos 24-ojo posėdžio darbotvarkės papildymo“, kuriuo teikiamas klausimas „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-03-30 sprendimo Nr. T-69 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų projektų“ papildymo“. Prašau Dalią Jezukevičienę, Tarybos ir mero sekretoriato vadovę, pristatyti sprendimo projektą.

SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės 8-osios tarybos 24-ojo posėdžio darbotvarkės papildymas.

Pranešėja Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 25, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jaruševičius - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius – už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 8-osios tarybos
24-ojo posėdžio darbotvarkės papildymo“ (pridedama).

Vytautas Grigaravičius. Frakcijų atstovų pasitarime buvo nuspręsta atidėti posėdžio darbotvarkės 9 klausimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. T-214 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“ ir 28 klausimą „ Dėl įgaliojimų suteikimo Alytaus jaunimo centrui“. Kokių dar būtų pasiūlymų dėl posėdžio darbotvarkės? Prašau balsuoti dėl posėdžio darbotvarkės su pakeitimais ir papildymu.

Balsuota. Už – 23, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią Alytaus miesto savivaldybės 8-osios tarybos 24-ojo posėdžio darbotvarkę:

1. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-04-24 sprendimo Nr. T-115 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo.

2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimo Nr. T-97 „Dėl Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.

3. Dėl įpareigojimo koreguoti Alytaus miesto bendrojo plano sprendinius.

4. Dėl pritarimo Alytaus aerodromo plėtros projekto rengimui ir jo pripažinimo strategiškai reikšmingu.

5. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-298 „Dėl Alytaus vaikų globos namų dienos maitinimo vienam globotiniui (rūpinamam) normos, finansinių normatyvų patalynei ir aprangai tvirtinimo“ pakeitimo.

6. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl neapmokestinamo žemės sklypo dydžio, valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir neapmokestinamų žemės nuomos mokesčiu žemės sklypų“ papildymo.

7. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio.

8. Dėl Alytaus apskrities futbolo federacijos atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.

9. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. T-214 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.

10. Dėl pritarimo Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektams.

11. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-02-11 sprendimo Nr. T-35 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

12. Dėl Alytaus miesto savivaldybės apdovanojimų už nuopelnus ir jų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

13. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-04-26 sprendimo Nr. T-78 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus miesto socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų ir įkainių sąrašų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

14. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimo Nr. T-40 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus miesto socialinių paslaugų centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

15. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimo Nr. T-270 „Dėl apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų, kuriems 2016 m. taikomas 3,0 proc. mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

16. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje vykstančių renginių metu išdavimą.

17. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo.

18. Dėl socialinio būsto nuomos rinkos kainomis.

19. Dėl gyvenamųjų patalpų priskyrimo tarnybinėms.

20. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T-247 „Dėl negyvenamųjų patalpų Daugų g. 5A, Alytuje, panaudos“ pakeitimo.

21. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo.

22. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ pakeitimo.

23. Dėl V. Vasiliausko IĮ atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio mokėjimo.

24. Dėl UAB „Laukgusta“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.

25. Dėl Alytaus jaunimo centro teikiamų vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo paslaugų ir kainų už nustatytą savaitinių kontaktinių valandų skaičių sąrašo patvirtinimo.

26. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-244 „Dėl Alytaus jaunimo centro teikiamų neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo paslaugų mėnesio mokesčių ir darbo su mokiniais valandų skaičiaus grupėje nustatymo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios.

27. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-322 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T-244 priedo – Alytaus jaunimo centro teikiamų neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo paslaugų mėnesio mokesčių sąrašo dalinio pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios.

28. Dėl įgaliojimų suteikimo Alytaus jaunimo centrui.

29. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-337 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo mokinio krepšelio lėšų paskirstymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

30. Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos komisijos sudarymo.

31. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-323 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo paraiškų programoms finansuoti atrankos ir vertinimo komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios.

32. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo.

33. Dėl Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ direktoriaus skyrimo ir tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo.

34. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-03-30 sprendimo Nr. T-69 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų projektų“ papildymo.

 

Tarybos narys Vytas Jazepčikas perskaitė pareiškimą, kuriuo pranešė, kad tarybos nariai Povilas Labukas, Andrius Jučas ir Vytas Jazepčikas darbą taryboje tęs susivieniję į frakciją pavadinimu „Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai“ (pareiškimas pridedamas).

1. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-04-24 sprendimo Nr. T-115 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimas.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 24, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - susilaikė

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jaruševičius - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-04-24 sprendimo Nr. T-115 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo“ (pridedama).

2. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimo Nr. T-97 „Dėl Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Nerijus Cesiulis, Andrius Jučas (atsakė Sigitas Leonavičius ir Nijolė Makštutienė).

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau alternatyviai balsuoti dėl nuostatų 7 punkto: 1 variantas – sprendimo projekto variantas, 2 variantas – Aplinkos ir plėtros komiteto siūloma alternatyva.

Balsuota. Už 1 – 14, Už 2 – 10, iš viso balsavo – 24.

Andrius Jučas – už 1

Arvydas Švirmickas – už 2

Aurelijus Jaruševičius – už 1

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė – už 2

Henrikas Šivokas – už 2

Jurgis Krasnickas – už 2

Jurgita Eidukevičienė – už 1

Kęstutis Ąžuolas – už 1

Kęstutis Ptakauskas – už 1

Laima Vincė Kirkliauskienė – už 2

Lina Sosunovičienė – už 1

Marius Grišmanauskas – už 2

Nerijus Cesiulis – už 2

Nerijus Jauneika – už 1

Povilas Labukas – už 1

Saulius Janulevičius – už 1

Sigitas Leonavičius – už 2

Tautvydas Tamulevičius – už 1

Tomas Pačėsas – už 2

Valė Gibienė – už 1

Valius Micevičius – už 2

Virginijus Jaruševičius – už 1

Vytas Jazepčikas – už 1

Vytautas Grigaravičius – už 1

Vytautas Grigaravičius. Pritarta 7 punkto 1 variantui – sprendimo projekte pateiktai formuluotei. Prašau alternatyviai balsuoti dėl 9-12 punktų: 1 variantas – sprendimo projekto formuluotė, 2 variantas – Aplinkos ir plėtros ir Kultūros, švietimo ir sporto komitetų siūloma alternatyva.

Balsuota. Už 1 – 0, Už 2 – 25, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas – už 2

Arvydas Švirmickas – už 2

Aurelijus Jaruševičius – už 2

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė – už 2

Henrikas Šivokas – už 2

Jurgis Krasnickas – už 2

Jurgita Eidukevičienė – už 2

Kęstutis Ąžuolas – už 2

Kęstutis Ptakauskas – už 2

Laima Vincė Kirkliauskienė – už 2

Lina Sosunovičienė – už 2

Marius Grišmanauskas – už 2

Nerijus Cesiulis – už 2

Nerijus Jauneika – už 2

Nijolė Makštutienė – už 2

Povilas Labukas – už 2

Saulius Janulevičius – už 2

Sigitas Leonavičius – už 2

Tautvydas Tamulevičius – už 2

Tomas Pačėsas – už 2

Valė Gibienė – už 2

Valius Micevičius – už 2

Virginijus Jaruševičius – už 2

Vytas Jazepčikas – už 2

Vytautas Grigaravičius – už 2

Vytautas Grigaravičius. Pritarta 2 variantui – Aplinkos ir plėtros ir Kultūros, švietimo ir sporto komitetų siūlomai alternatyvai. Prašau balsuoti dėl viso sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 25, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jaruševičius - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimo Nr. T-97 „Dėl Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

3. SVARSTYTA. Įpareigojimas koreguoti Alytaus miesto bendrojo plano sprendinius.

Pranešėjas Tarybos narys Jurgis Krasnickas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 3, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - susilaikė

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - susilaikė

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jaruševičius - už

Vytas Jazepčikas - susilaikė

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl įpareigojimo koreguoti Alytaus miesto bendrojo plano sprendinius“ (pridedama).

4. SVARSTYTA. Pritarimas Alytaus aerodromo plėtros projekto rengimui ir jo pripažinimas strategiškai reikšmingu.

Pranešėjas Tarybos narys Jurgis Krasnickas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Andrius Jučas, Aurelijus Jaruševičius.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Sigitas Leonavičius papildė pranešėjo atsakymus į Andriaus Jučo ir Aurelijaus Jaruševičiaus klausimus.

Arvydas Švirmickas pažymėjo, kad būtų verta sužinoti miesto gyventojų nuomonę svarstomu klausimu.

Nerijus Cesiulis atkreipė dėmesį į tai, kad priėmus sprendimą, aerodromo plėtros projektas dar tik bus rengiamas ateityje, o jo turinys bus svarstomas atskirai.

Sigitas Leonavičius pažymėjo, kad pripažinus aerodromą strategiškai reikšmingu objektu, būtų galima lengviau gauti šio objekto plėtros projekto finansavimą.

Tautvydas Tamulevičius pastebėjo, kad nei aerodromo žemė, nei turtas miesto savivaldybei nepriklauso, todėl ir klausimas svarstomas per anksti.

Virginijus Jaruševičius išsakė lūkesčius, kad tokio sprendimo priėmimas iš anksto neįpareigos aerodromo plėtros projekto rengėjų tam tikromis išankstinėmis gairėmis.

Andrius Jučas pažymėjo, kad tokiu klausimu reikėtų pirmiausiai padiskutuoti su miesto gyventojais.

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė atkreipė dėmesį, kad šiuo klausimu diskutuojama pakankamai ilgai, todėl reikėtų nuspręsti koks miesto valdžios požiūris į šį objektą.

Arvydas Švirmickas pritarė A. Jučo nuomonei, kad reikėtų sužinoti miesto gyventojų nuomonę.

Sigitas Leonavičius pažymėjo, kad Alytaus aerodromas veikia nuo 1939 metų ir miesto gyventojų apklausa būtų pavėluota.

Vytautas Grigaravičius. Šiuo klausimu pasisakyti yra užsiregistravęs Alytaus aeroklubo tarybos pirmininkas Česlovas Galakvoščius.

Česlovas Galakvoščius išsakė Alytaus aeroklubo tarybos poziciją aerodromo plėtros klausimu.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 17, prieš – 0, susilaikė – 8, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - susilaikė

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - susilaikė

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - susilaikė

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - susilaikė

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - susilaikė

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - susilaikė

Virginijus Jaruševičius - už

Vytas Jazepčikas - susilaikė

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Alytaus aerodromo plėtros projekto rengimui ir jo pripažinimo strategiškai reikšmingu“ (pridedama).

5. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr.  T-298 „Dėl Alytaus vaikų globos namų dienos maitinimo vienam globotiniui (rūpinamam)  normos, finansinių normatyvų  patalynei ir aprangai tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėjas Alytaus vaikų globos namų direktorius Romutis Žebuolis.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 24, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jaruševičius - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr.  T-298 „Dėl Alytaus vaikų globos namų dienos maitinimo vienam globotiniui (rūpinamam)  normos, finansinių normatyvų  patalynei ir aprangai tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

6. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl neapmokestinamo žemės sklypo dydžio, valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir neapmokestinamų žemės nuomos mokesčiu žemės sklypų“ papildymas.

Pranešėjas Strateginio planavimo  ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas  Mindaugas  Vaikšnoras.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 25, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jaruševičius - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl neapmokestinamo žemės sklypo dydžio, valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir neapmokestinamų žemės nuomos mokesčiu žemės sklypų“ papildymo“ (pridedama).

7. SVARSTYTA. Atleidimas nuo žemės mokesčio.

Pranešėjas Strateginio planavimo  ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas  Mindaugas  Vaikšnoras.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Vytas Jazepčikas, Andrius Jučas (atsakė Gintarė Rimkutė-Merčaitienė), Virginijus Jaruševičius (atsakė administracijos direktorius Vytautas Jastremskas), Valė Gibienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Jurgis Krasnickas išsakė savo nuomonę, kad grąžinant žemę, sklypo savininkai turėjo lūkesčių, kurių įgyvendinti neleidžia šiuo metu galiojantys teisės aktai, todėl žemę būtų galima perimti naudojimui miesto reikmėms.

Arvydas Švirmickas pastebėjo, kad probleminė situacija galėjo susidaryti dėl ankstesnių miesto valdžios sprendimų.

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė pažymėjo, kad tai yra miesto gyventojų problema, kurią turi išspręsti miesto valdžia.

Vytas Jazepčikas išsakė nuomonę, kad žemės sklypo savininkai turi prisiimti visas iš nuosavybės teisių kylančias teises ir pareigas.

Kęstutis Ptakauskas pastebėjo, kad reikėtų ieškoti galimybių žemės sklypą nupirkti miesto reikmėms.

Prašau alternatyviai balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto: 1 variantas – atleisti nuo žemės mokesčio, 2 variantas – neatleisti.

Balsuota. Už 1 – 16, už 2 – 5, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas – už 2

Arvydas Švirmickas – už 1

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė – už 1

Jurgis Krasnickas – už 1

Jurgita Eidukevičienė

Kęstutis Ąžuolas – už 1

Kęstutis Ptakauskas – už 2

Laima Vincė Kirkliauskienė – už 1

Lina Sosunovičienė – už 1

Marius Grišmanauskas – už 1

Nerijus Jauneika – už 2

Nijolė Makštutienė – už 1

Povilas Labukas – už 1

Saulius Janulevičius – už 1

Sigitas Leonavičius – už 1

Tautvydas Tamulevičius – už 2

Tomas Pačėsas – už 1

Valė Gibienė – už 1

Valius Micevičius – už 1

Virginijus Jaruševičius – už 1

Vytas Jazepčikas – už 2

Vytautas Grigaravičius – už 1

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas, pritarta 1 variantui.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio“ (pridedama).

8. SVARSTYTA. Alytaus apskrities futbolo federacijos atleidimas nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.

Pranešėjas Strateginio planavimo  ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas  Mindaugas  Vaikšnoras.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Arvydas Švirmickas, Virginijus Jaruševičius, Nerijus Cesiulis, Valė Gibienė, Aurelijus Jaruševičius.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Nerijus Cesiulis pastebėjo, kad Alytaus apskrities futbolo federaciją šiuo atveju būtų galima traktuoti kaip investuotoją.

Sigitas Leonavičius pažymėjo, kad prieš tai buvusiu klausimu nusprendus atleisti nuo žemės mokesčio sporto veikla užsiimančius subjektus, nereikėtų šiuo sprendimu išskirti Alytaus apskrities futbolo federacijos.

Vytautas Grigaravičius. Prašau alternatyviai balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto: 1 variantas – atleisti nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio, 2 variantas – neatleisti.

Balsuota. Už 1 – 18, už 2 – 4, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas – už 1

Arvydas Švirmickas – už 1

Aurelijus Jaruševičius

Danutė Remeikienė

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė – už 1

Henrikas Šivokas

Jurgis Krasnickas – už 1

Jurgita Eidukevičienė – už 1

Kęstutis Ąžuolas – už 1

Kęstutis Ptakauskas – už 1

Laima Vincė Kirkliauskienė – už 1

Lina Sosunovičienė – už 1

Marius Grišmanauskas – už 2

Nerijus Cesiulis – už 1

Nerijus Jauneika – už 2

Nijolė Makštutienė – už 1

Povilas Labukas – už 1

Saulius Janulevičius – už 1

Sigitas Leonavičius – už 1

Tautvydas Tamulevičius – už 2

Tomas Pačėsas – už 1

Valė Gibienė

Valius Micevičius – už 1

Virginijus Jaruševičius – už 1

Vytas Jazepčikas – už 1

Vytautas Grigaravičius – už 2

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas, pritarta 1 variantui.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus apskrities futbolo federacijos atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio“ (pridedama).

9. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. T-214 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tvirtinimo“ pakeitimas.

NUSPRĘSTA. Atidėti klausimo svarstymą.

10. SVARSTYTA. Pritarimas Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektams.

Pranešėja Investicinių projektų skyriaus vedėja Neringa Rinkevičiūtė.

Tarybos nariai Jurgita Eidukevičienė ir Kęstutis Ąžuolas nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Nerijus Cesiulis.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - susilaikė

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jaruševičius - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektams“ (pridedama).

11. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-02-11 sprendimo Nr. T-35 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo pavaduotoja Angelė Skrodenienė pakomentavo sprendimo projektą ir Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto siūlomą sprendimo projekto alternatyvą.

Tarybos nariai Jurgita Eidukevičienė, Valė Gibienė, Kęstutis Ąžuolas, Arvydas Švirmickas, Vytas Jazepčikas ir Laima Vincė Kirkliauskienė nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl tarybos narių Jurgitos Eidukevičienės, Valės Gibienės, Kęstučio Ąžuolo, Arvydo Švirmicko, Vyto Jazepčiko ir Laimos Vincės Kirkliauskienės nusišalinimo.

Balsuota. Už – 2, prieš – 20, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 23.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - susilaikė

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - prieš

Henrikas Šivokas - prieš

Jurgis Krasnickas - prieš

Jurgita Eidukevičienė

Kęstutis Ąžuolas - prieš

Kęstutis Ptakauskas - prieš

Laima Vincė Kirkliauskienė - prieš

Marius Grišmanauskas - prieš

Nerijus Cesiulis - prieš

Nerijus Jauneika - prieš

Nijolė Makštutienė - prieš

Povilas Labukas - prieš

Saulius Janulevičius - prieš

Sigitas Leonavičius - prieš

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - prieš

Valė Gibienė - prieš

Valius Micevičius - prieš

Virginijus Jaruševičius - prieš

Vytas Jazepčikas - prieš

Vytautas Grigaravičius - prieš

Vytautas Grigaravičius. Nusišalinimui nepritarta. Kas norėtų paklausti?

Klausė: Jurgis Krasnickas,

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Nijolė Makštutienė pastebėjo, kad reikėtų nepritarti sprendimo projekto alternatyvai ir skirti pinigus švietimo įstaigoms, nes šiuo metu tokia galimybė yra.

Virginijus Jaruševičius paprieštaravo N. Makštutienei teigdamas, kad tokios išlaidos, kurioms švietimo įstaigos prašo skirti lėšų, turėtų būti suplanuotos iš anksto.

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė pritarė V. Jaruševičiui, kad įstaigų poreikiai turėtų būti geriau išanalizuoti ir lėšų skyrimo klausimas svarstomas kitame tarybos posėdyje.

Kęstutis Ąžuolas atkreipė dėmesį, kad taryba pati nėra suformulavusi aiškios lėšų skirstymo strategijos, todėl neturėtų kelti nepagrįstų reikalavimų prašymams skirti lėšų.

Laima Vincė Kirkliauskienė atkreipė dėmesį, kad švietimo įstaigų prašymai skirti lėšų yra pakankamai motyvuoti, o kitų kriterijų jų svarstymui nėra nustatyta.

Nerijus Cesiulis siūlė pritarti sprendimo projektui kol nėra nustatyta papildomų reikalavimų įstaigų prašymams skirti lėšų.

Povilas Labukas išsakė nuomonę, kad neskyrus lėšų, būtų apsunkinta švietimo įstaigų veikla.

Aurelijus Jaruševičius atkreipė dėmesį į tai, kad ne tik švietimo įstaigų vadovai, bet ir programų koordinatoriai turėtų žinoti kuruojamų įstaigų poreikius.

Prašau alternatyviai balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto: 1 variantas – sprendimo projektas, 2 variantas – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto siūloma alternatyva.

Balsuota. Už 1 – 13, Už 2 – 12, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas – už 1

Arvydas Švirmickas – už 1

Aurelijus Jaruševičius – už 2

Danutė Remeikienė

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė – už 2

Henrikas Šivokas – už 1

Jurgis Krasnickas – už 1

Jurgita Eidukevičienė – už 2

Kęstutis Ąžuolas – už 1

Kęstutis Ptakauskas – už 2

Laima Vincė Kirkliauskienė – už 1

Lina Sosunovičienė – už 2

Marius Grišmanauskas – už 2

Nerijus Cesiulis – už 1

Nerijus Jauneika – už 2

Nijolė Makštutienė – už 1

Povilas Labukas – už 1

Saulius Janulevičius – už 1

Sigitas Leonavičius – už 2

Tautvydas Tamulevičius – už 1

Tomas Pačėsas – už 2

Valė Gibienė – už 2

Valius Micevičius – už 1

Virginijus Jaruševičius – už 2

Vytas Jazepčikas – už 1

Vytautas Grigaravičius – už 2

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas, pritarta 1 variantui.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-02-11 sprendimo Nr. T-35 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.“ (pridedama).

Vytautas Grigaravičius. Skelbiu 20 minučių pertrauką.

Pertrauka.

12. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės apdovanojimų už nuopelnus ir jų teikimo  tvarkos aprašo  patvirtinimas.

Pranešėjai: Viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja Loreta Gaižiuvienė, Teisės skyriaus vedėjas Marius Jasaitis.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 4, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - susilaikė

Jurgis Krasnickas - susilaikė

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - susilaikė

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - susilaikė

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jaruševičius - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės apdovanojimų už nuopelnus ir jų teikimo  tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pridedama).

13. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-04-26 sprendimo Nr. T-78 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus miesto socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų ir įkainių sąrašų tvirtinimo“ pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėja Socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 24, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 24.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jaruševičius - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-04-26 sprendimo Nr. T-78 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus miesto socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų ir įkainių sąrašų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

14. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimo Nr. T-40 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus miesto socialinių paslaugų centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo“ pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėja Socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 25, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jaruševičius - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimo Nr. T-40 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus miesto socialinių paslaugų centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

15. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimo Nr. T-270 „Dėl apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų, kuriems 2016 m. taikomas 3,0 proc. mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Statybos skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo funkcijas  Irena Pankienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Nerijus Cesiulis, Virginijus Jaruševičius.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Andrius Jučas išsakė nuomonę, kad 3 procentų mokesčio tarifas apleistiems ir neprižiūrimiems pastatams apmokestinti yra per mažas.

Nerijus Cesiulis pastebėjo, kad būtų galima apsvarstyti galimybę miesto švaros ir tvarkos taisyklėse numatyti sąlygas, kurios skatintų savininkus prižiūrėti pastatus.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 25, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jaruševičius - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimo Nr. T-270 „Dėl apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų, kuriems 2016 m. taikomas 3,0 proc. mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

16. SVARSTYTA. Atleidimas nuo vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Alytaus miesto  savivaldybės teritorijoje vykstančių renginių metu išdavimą.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja vykdanti vedėjos funkcijas Rasmutė Paužienė pakomentavo sprendimo projektą ir pateiktą Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto alternatyvą.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Jurgis Krasnickas pasisakė, kad, jo nuomone, siūloma Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto alternatyva yra geresnis variantas negu buvo siūloma sprendimo projekte.

Vytautas Grigaravičius. Prašau alternatyviai balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto: 1 variantas – sprendimo projekto formuluotė, 2 variantas – Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto siūloma alternatyva.

Balsuota. Už 1 – 2, Už 2 – 23, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas – už 2

Arvydas Švirmickas – už 2

Aurelijus Jaruševičius – už 2

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė – už 2

Henrikas Šivokas – už 2

Jurgis Krasnickas – už 2

Jurgita Eidukevičienė – už 2

Kęstutis Ąžuolas – už 2

Kęstutis Ptakauskas – už 2

Laima Vincė Kirkliauskienė – už 2

Lina Sosunovičienė – už 2

Marius Grišmanauskas – už 2

Nerijus Cesiulis – už 2

Nerijus Jauneika – už 2

Nijolė Makštutienė – už 2

Povilas Labukas – už 2

Saulius Janulevičius – už 2

Sigitas Leonavičius – už 1

Tautvydas Tamulevičius – už 2

Tomas Pačėsas – už 2

Valė Gibienė – už 2

Valius Micevičius – už 1

Virginijus Jaruševičius – už 2

Vytas Jazepčikas – už 2

Vytautas Grigaravičius – už 2

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas, pritarta alternatyviai formuluotei.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Alytaus miesto  savivaldybės teritorijoje vykstančių renginių metu išdavimą“ (pridedama).

17. SVARSTYTA. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja vykdanti vedėjos funkcijas Rasmutė Paužienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Kęstutis Ąžuolas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 25, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jaruševičius - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo“ (pridedama).

18. SVARSTYTA. Socialinio būsto nuoma rinkos kainomis.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja vykdanti vedėjos funkcijas Rasmutė Paužienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas norėtų paklausti?

Klausė: Nerijus Cesiulis, Aurelijus Jaruševičius, Valė Gibienė (klausimas Teisės skyriaus vedėjui).

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Nerijus Cesiulis pastebėjo, kad yra asmenų, kurių pajamos yra didesnės negu nustatytas dydis, kuriam esant galima skirti socialinį būstą, kai tuo tarpu yra daug socialinio būsto laukiančių asmenų, kurių pajamos ženkliai mažesnės.

Andrius Jučas pakomentavo teismų praktiką nagrinėjamu klausimu.

Laima Vincė Kirkliauskienė pastebėjo, kad reikėtų peržiūrėti socialinio būsto nuomos sąlygas.

Jurgis Krasnickas išsakė nuomonę, kad reikėtų koreguoti socialinio būsto nuomos sutartis ir tvarką.

Virginijus Jaruševičius pastebėjo, kad efektyviau būtų sudaryti tokias sąlygas, kurioms esant asmenys patys būtų suinteresuoti palikti socialinius būstus kai pagerėja jų finansinė padėtis.

Aurelijus Jaruševičius išsakė nuomonę, kad didinant socialinio būsto nuomos kainą būtų lengviau atrinkti asmenis, kuriems tokio būsto tikrai reikia.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 16, prieš - 7, susilaikė - 2, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - prieš

Jurgis Krasnickas - prieš

Jurgita Eidukevičienė - susilaikė

Kęstutis Ptakauskas - susilaikė

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - prieš

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - prieš

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - prieš

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - prieš

Valius Micevičius - prieš

Valė Gibienė - už

Virginijus Jaruševičius - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl socialinio būsto nuomos rinkos kainomis“ (pridedama).

19. SVARSTYTA. Gyvenamųjų patalpų priskyrimas tarnybinėms.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja vykdanti vedėjos funkcijas Rasmutė Paužienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Virginijus Jaruševičius.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 21, prieš - 2, susilaikė - 2, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - susilaikė

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - susilaikė

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jaruševičius - prieš

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl gyvenamųjų patalpų priskyrimo tarnybinėms“ (pridedama).

20. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T-247 „Dėl negyvenamųjų patalpų Daugų g. 5A, Alytuje, panaudos“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja vykdanti vedėjos funkcijas Rasmutė Paužienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 24, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jaruševičius - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T-247 „Dėl negyvenamųjų patalpų Daugų g. 5A, Alytuje, panaudos“ pakeitimo“ (pridedama).

21. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja vykdanti vedėjos funkcijas Rasmutė Paužienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 23, prieš - 0, susilaikė - 2, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - susilaikė

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - susilaikė

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jaruševičius - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo“ (pridedama).

22. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja vykdanti vedėjos funkcijas Rasmutė Paužienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 24, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jaruševičius - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

23. SVARSTYTA. V. Vasiliausko IĮ atleidimas nuo žemės nuomos mokesčio mokėjimo.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja vykdanti vedėjos funkcijas Rasmutė Paužienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Virginijus Jaruševičius (2 klausimai).

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 20, prieš - 1, susilaikė - 4, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - susilaikė

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - susilaikė

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - susilaikė

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jaruševičius - prieš

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl V. Vasiliausko IĮ atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio mokėjimo“ (pridedama).

24. SVARSTYTA. UAB „Laukgusta“ atleidimas nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausioji specialistė Ieva Stalevičiūtė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 23, prieš - 0, susilaikė - 2, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - susilaikė

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jaruševičius - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl UAB „Laukgusta“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio“ (pridedama).

25. SVARSTYTA. Alytaus jaunimo centro teikiamų vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo paslaugų ir kainų už nustatytą savaitinių kontaktinių valandų skaičių sąrašo patvirtinimas.

Pranešėjas Švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Marius Grišmanauskas išsakė pastabą, kad teikiant sprendimo projektą, kuriame nustatomos paslaugų kainos, turėtų būti pateikiama papildoma informacija apie tų paslaugų kaštus.

Nijolė Makštutienė pastebėjo, kad paslaugų kainos tvirtinamos ne kasmet, todėl tokia papildoma informacija gali neatspindėti realios padėties.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 20, prieš - 0, susilaikė - 3, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - susilaikė

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jaruševičius - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus jaunimo centro teikiamų vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo paslaugų ir kainų už nustatytą savaitinių kontaktinių valandų skaičių sąrašo patvirtinimo“ (pridedama).

26. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-244 „Dėl Alytaus jaunimo centro teikiamų neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo paslaugų mėnesio mokesčių ir darbo su mokiniais valandų skaičiaus grupėje nustatymo“ 1 punkto pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėjas Švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 23, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - susilaikė

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jaruševičius - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-244 „Dėl Alytaus jaunimo centro teikiamų neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo paslaugų mėnesio mokesčių ir darbo su mokiniais valandų skaičiaus grupėje nustatymo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

27. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-322 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T-244 priedo – Alytaus jaunimo centro teikiamų neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo paslaugų mėnesio mokesčių sąrašo dalinio pakeitimo“  pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėjas Švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 22, prieš - 0, susilaikė - 2, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - susilaikė

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jaruševičius - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-322 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T-244 priedo – Alytaus jaunimo centro teikiamų neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo paslaugų mėnesio mokesčių sąrašo dalinio pakeitimo“  pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

28. SVARSTYTA. Įgaliojimų suteikimas Alytaus jaunimo centrui.

NUSPRĘSTA. Atidėti klausimo svarstymą.

29. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-337 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo mokinio krepšelio lėšų paskirstymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėjas Švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 24.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - susilaikė

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jaruševičius - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-337 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo mokinio krepšelio lėšų paskirstymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

30. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimas ir atrankos komisijos sudarymas.

Pranešėjas Švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Vytas Jazepčikas

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Gintarė Rimkutė-Merčaitienė Aplinkos ir plėtros komiteto vardu pasiūlė į siūlomos patvirtinti komisijos sudėtį įtraukti tarybos narį Sigitą Leonavičių.

Virginijus Jaruševičius pastebėjo, kad komisijoje ir taip pakanka politikų ir savivaldybės administracijos darbuotojų.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl Aplinkos ir plėtros komiteto pasiūlymo įtraukti į komisijos sudėtį tarybos narį Sigitą Leonavičių.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 3, iš viso balsavo – 24.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - susilaikė

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - susilaikė

Tomas Pačėsas - už

Valė Gibienė - už

Valius Micevičius - už

Virginijus Jaruševičius - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius – už

Vytautas Grigaravičius. Aplinkos ir plėtros komiteto pasiūlymui pritarta. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 2, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - susilaikė

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jaruševičius - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos komisijos sudarymo“ (pridedama).

31. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-323 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo paraiškų programoms finansuoti atrankos ir vertinimo komisijos sudarymo“ pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėjas Švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 23, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - susilaikė

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jaruševičius - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-323 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo paraiškų programoms finansuoti atrankos ir vertinimo komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

32. SVARSTYTA. Sutikimas perimti valstybės turtą ir jo perdavimas.

Pranešėjas Švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 23, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - susilaikė

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jaruševičius - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo“ (pridedama).

33. SVARSTYTA. Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ direktoriaus skyrimas ir tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymas.

Pranešėjas Švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 23, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jaruševičius - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ direktoriaus skyrimo ir tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo“ (pridedama).

34. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-03-30 sprendimo Nr. T-69 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų projektų“ papildymas.

Pranešėja Statybos skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo funkcijas Irena Pankienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 25, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jaruševičius - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-03-30 sprendimo Nr. T-69 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų projektų“ papildymas“ (pridedama).

Vytautas Grigaravičius. Visi šiandienos posėdžio darbotvarkės klausimai apsvarstyti. Posėdį baigiame. Dėkoju visiems už darbą.

 

 

 

Posėdžio pirmininkas

 

Vytautas Grigaravičius

Posėdžio sekretorė

 

Dalia Jezukevičienė

 

Į pradžią