Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TPR-17 2016-03-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 17-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Alytaus_m_herbas.bmp

 

SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 17-ASIS POSĖDIS

Protokolas

 

2016 m. kovo 30 d. Nr. TPR-17   

Alytus

 

Posėdis įvyko 2016 m. kovo 30 d. 09:04.

Posėdžio pirmininkas  Savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius.

Posėdžio sekretorė Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Posėdyje dalyvavusių narių skaičius 24 .

Nedalyvavo: Algirdas Gataveckas, Virginijus Jaruševičius, Nerijus Jauneika. .

 

Vytautas Grigaravičius. Šios dienos darbotvarkėje yra 32 klausimai. Kokių būtų pasiūlymų dėl darbotvarkės?

                        Robertas Šarknickas. Norėsiu pateikti paklausimą posėdžio pabaigoje.

                        Vytautas Grigaravičius. Frakcijų vadovų ir tarybos daugumos pasitarimuose buvo nuspręsta atidėti darbotvarkės 7 klausimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2016 m. veiklos užduočių tvirtinimo“, 8 klausimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-14 sprendimo Nr. T-134 „Dėl administracinės komisijos prie Alytaus miesto savivaldybės tarybos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios“, 9 klausimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-08-19 sprendimo Nr. T-166 „Dėl Administracinės komisijos prie Alytaus miesto savivaldybės tarybos nuostatų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“, 18 klausimą „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų tvirtinimo“, 19 klausimą „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų tvirtinimo“, 20 klausimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-09-19 sprendimo Nr. T-228 „Dėl vietinių rinkliavų už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas, organizuoti komercinius renginius Alytaus miesto savivaldybės viešosiose vietose išdavimą ir nuostatų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

                        Taip pat buvo nuspręsta pakoreguoti 11 ir 12 klausimų priedų formuluotes. Konkrečiau tai pakomentuos pranešėjai klausimų pristatymo metu.

                        Dėl darbotvarkės 27 klausimo yra užsirašę kalbėti Jolanta Dimšienė, Alytaus pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė ir Vilija Sušinskienė, Alytaus miesto mokyklų mokytojų atstovė.

                        Jeigu daugiau pasiūlymų, pastabų nėra, prašau balsuoti dėl pateiktos posėdžio darbotvarkės.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 23

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Dobilas Kurtinaitis - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią 17-ojo posėdžio darbotvarkę:

1. Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro ir jo vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai ir Finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

2. Dėl pritarimo VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės vadovo ir įstaigos 2015 metų veiklos ataskaitai ir Finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

3. Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos vadovo ir įstaigos 2015 metų veiklos ataskaitai ir Finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

4. Dėl Viešosios įtaigos „Alytaus parkai“ 2015 metų veiklos ataskaitos ir Finansinių ataskaitų rinkinio.

5. Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus šilumos tinklai“ 2015 metų vadovo veiklos ataskaitai.

6. Dėl Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos ataskaitos.

7. Dėl Alytaus miesto savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2016 m. veiklos užduočių tvirtinimo (Jovita Katkauskaitė, savivaldybės administracijos pakaitinė vyriausioji specialistė; 5 min.).

8. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-14 sprendimo Nr. T-134 „Dėl administracinės komisijos prie Alytaus miesto savivaldybės tarybos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios (Giedrius Šimas, Vidaus administravimo skyriaus vedėjas; 5 min.).

9. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-08-19 sprendimo Nr. T-166 „Dėl Administracinės komisijos prie Alytaus miesto savivaldybės tarybos nuostatų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (G. Šimas; 5 min.).

10. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos, savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų 2015 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai.

11. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimo Nr. T-5 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.

12. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-02-11 sprendimo Nr. T-35 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

13. Dėl Alytaus miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo.

14. Dėl Alytaus miesto savivaldybės požeminio vandens monitoringo 2016–2019 m. programos patvirtinimo.

15. Dėl Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymo ir jo skelbimo savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

16. Dėl pritarimo Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimo ir populiacijos reguliavimo projektui.

17. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų projektų.

18. Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų tvirtinimo (Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja; 10 min.).

19. Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų tvirtinimo (A. Juonienė; 10 min.).

20. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-09-19 sprendimo Nr. T-228 „Dėl vietinių rinkliavų už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas, organizuoti komercinius renginius Alytaus miesto savivaldybės viešosiose vietose išdavimą ir nuostatų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (A. Juonienė; 5 min.).

21. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-04-10 sprendimo Nr. T-107 „Dėl negyvenamųjų patalpų Vingio g. 15A, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais“ pakeitimo.

22. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-10-30 sprendimo Nr. T-317 „Dėl gyvenamųjų patalpų priskyrimo tarnybinėms ir jų išnuomavimo“ pakeitimo.

23. Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto pataisos koeficiento, rodančio būsto būklę, nustatymo.

24. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-02-26 sprendimo Nr. T-45 „Dėl amortizacinių atskaitymų pastatų nusidėvėjimui atkurti normatyvų ir rinkos pataisos koeficientų savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčiams apskaičiuoti nustatymo“ pakeitimo.

25. Dėl leidimo perduoti negyvenamąsias patalpas Daugų g. 7, Alytuje, panaudos pagrindais.

26. Dėl sutikimo perimti turtą Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn.

27. Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių komplektų ir mokinių skaičiaus vidurkių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas nustatymo.

28. Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo.

29. Dėl Alytaus dailiųjų amatų mokyklos ugdymo aplinkos kūrimo 2016 metų programos tvirtinimo.

30. Dėl leidimo Jolantai Dimšienei dirbti papildomą darbą.

31. Dėl Alytaus Likiškėlių pagrindinės mokyklos direktoriaus skyrimo ir tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo.

                        32. Informacija apie Kauno apygardos probacijos tarnybos savivaldybių probacijos skyriaus veiklą.

 

1. SVARSTYTA. Pritarimas viešosios įstaigos Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro ir jo vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimui.

Pranešėja Viešosios įstaigos Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Jūratė Filatovienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 22, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 23

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Dobilas Kurtinaitis - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius – už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA: Tvirtinti sprendimą „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro ir jo vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“ (pridedama).

2. SVARSTYTA. Pritarimas VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės vadovo ir įstaigos 2015 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Pranešėjas VšĮ S. Kudirkos ligoninės direktorius Artūras Vasiliauskas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: tarybos nariai Jurgita Eidukevičienė ir Vytas Jazepčikas pareiškė, kad nusišalina nuo šio klausimo svarstymo.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti ar pritariate tarybos narių J. Eidukevičienės ir V. Jazepčiko nusišalinimui.

Balsuota. už - 16, prieš - 5, susilaikė – 0.

Vytautas Grigaravičius. Nusišalinimas priimtas. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 20, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 21

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Dobilas Kurtinaitis - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA: Tvirtinti sprendimą „Dėl pritarimo VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės vadovo ir įstaigos 2015 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“ (pridedama).

3. SVARSTYTA. Pritarimas viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos vadovo ir  įstaigos 2015 metų veiklos ataskaitai  ir finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Pranešėjas Alytaus poliklinikos direktorius Vitalijus Kovaliovas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 22, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 23

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Dobilas Kurtinaitis - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA: Tvirtinti sprendimą „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos vadovo ir  įstaigos 2015 metų veiklos ataskaitai  ir finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“ (pridedama).

4. SVARSTYTA. Viešosios įtaigos „Alytaus parkai“ 2015 metų veiklos ataskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys.

Pranešėja VšĮ „Alytaus parkai“ direktorė Vaida Džervienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 19, prieš - 1, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 22

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Dobilas Kurtinaitis - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA: Tvirtinti sprendimą „Dėl viešosios įtaigos „Alytaus parkai“ 2015 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio“ (pridedama).

5. SVARSTYTA. dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus šilumos tinklai“ 2015 metų vadovo veiklos ataskaitai.

Pranešėjas UAB „Alytaus šilumos tinklai“ direktorius Vytautas Pajarskis.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Aurelijus Jaruševičius.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 22, prieš - 0, susilaikė - 2, iš viso balsavo - 24

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Dobilas Kurtinaitis - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA: Tvirtinti sprendimą „Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus šilumos tinklai“ 2015 metų vadovo veiklos ataskaitai“ (pridedama).

6. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos ataskaita.

Pranešėjas Savivaldybės kontrolierius Arturas Juškauskas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 23

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Dobilas Kurtinaitis - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA: Tvirtinti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos ataskaitos“ (pridedama).

7. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2016 m. veiklos užduočių tvirtinimas.

NUSPRĘSTA: Atidėti klausimo svarstymą.

8. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-14 sprendimo Nr. T-134 „Dėl administracinės komisijos prie Alytaus miesto savivaldybės tarybos sudarymo“ pripažinimas netekusiu galios.

NUSPRĘSTA: Atidėti klausimo svarstymą.

9. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-08-19 sprendimo Nr. T-166 „dėl administracinės komisijos prie Alytaus miesto savivaldybės tarybos nuostatų tvirtinimo“  pripažinimas netekusiu galios.

NUSPRĘSTA: Atidėti klausimo svarstymą.

10. SVARSTYTA. Pritarimas Alytaus miesto savivaldybės administracijos, savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų 2015 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai.

Pranešėjas Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjas Antanas Butkevičius.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Dobilas Kurtinaitis - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA: Tvirtinti sprendimą „Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos, savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų 2015 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai.“ (pridedama).

11. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimo Nr. T-5 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėjas Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo pavaduotojas Jonas Česonis.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Nerijus Cesiulis pareiškė, kad nusišalins nuo Alytaus kolegijos klausimo, tačiau pateikė klausimų dėl kitų programų.

Tarybos nariai Danutė Remeikienė ir Tautvydas Tamulevičius pareiškė, kad nusišalina nuo klausimo svarstymo.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti ar pritariama tarybos narių nusišalinimui.

Balsuota. už - 13, prieš - 6, susilaikė – 1.

Vytautas Grigaravičius. Nusišalinimui pritarta. Kas dar nori paklausti?

Klausė: Aurelijus Jaruševičius, Arvydas Švirmickas paprašė Vyriausybės atstovei Alytaus apskrityje pareikšti savo nuomonę.

Ona Balevičiūtė, Vyriausybės atstovei Alytaus apskrityje, pažymėjo, kad šiuo klausimu buvo pateiktos pastabos. Savivaldybės taryba negali ne savo pavaldumo įstaigai tiesiogiai skirti pinigus.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Jurgis Krasnickas pažymėjo, kad socialdemokratų frakcija balsuos prieš, Vytas Jazepčikas pritarė sprendimo projektui, Arvydas Švirmickas pažymėjo, kad Liberalų frakcija siūlo nebalsuoti už šį sprendimo projektą, Jurgita Eidukevičienė pažymėjo, kad Pietų Lietuvoje nėra tokios įstaigos ir tai būtų labai gera perspektyva į priekį ir siūlė palaikyti šį sprendimo projektą.

Vytuolis Valūnas pakomentavo Vietos savivaldos įstatymo nuostatas.

Taip pat kalbėjo: Sigitas Leonavičius pažymėjo, kad Alytus miesto savivaldybės taryba ne kartą yra skyrusi lėšų Alytaus kolegijai ir nemano, kad tai bus pažeidimas ir kvietė pritarti sprendimo projektui, Robertas Šarknickas prašė Vyriausybės atstovės komentaro, Ona Balevičiūtė išsakė pastabas ir siūlė pakoreguoti sprendimo projektą, Lina Sosunovičienė, Jurgis Krasnickas (replika), Arvydas Švirmickas (replika), Sigitas Leonavičius (replika), Dobilas Kurtinaitis, Arvydas Švirmickas pažymėjo, kad po D. Kurtinaičio pasisakymo atsiima siūlymą atidėti klausimo svarstymą

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto su koregavimu.

Balsuota. už - 17, prieš - 0, susilaikė - 3, iš viso balsavo - 20

Arvydas Švirmickas - susilaikė

Aurelijus Jaruševičius - už

Dobilas Kurtinaitis - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nijolė Makštutienė - susilaikė

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - susilaikė

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA: Tvirtinti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimo Nr. T-5 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

12. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-02-11 sprendimo Nr. T-35 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas.

12.1. Pranešėjas Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjas Antanas Butkevičius pakomentavo biudžeto projekto 1 dalį.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto 1 dalies.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė – 1.

Vytautas Grigaravičius. Biudžeto projekto 1 daliai pritarta.

12.2. Pranešėjas Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjas Antanas Butkevičius pakomentavo biudžeto projekto 2 dalį.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto 2 dalies.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė – 0.

Vytautas Grigaravičius. Biudžeto projekto 2 daliai pritarta.

12.3. Socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė  pakomentavo biudžeto projekto 3 dalį.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto 3 dalies.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė – 0.

Vytautas Grigaravičius. Biudžeto projekto 3 daliai pritarta.

12.4. Švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas pakomentavo biudžeto projekto 4 dalį.

Tarybos nariai Nerijus Cesiulis, Danutė Remeikienė ir Tautvydas Tamulevičius nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Jurgis Krasnickas.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti ar pritariama tarybos narių nusišalinimui.

Balsuota. už - 17, prieš – 3, susilaikė – 0.

Vytautas Grigaravičius. Nusišalinimui pritarta. Kas dar nori paklausti? Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Jurgis Krasnickas, Lina Sosunovičienė, Arvydas Švirmickas.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto 4 dalies.

Balsuota. už - 12, prieš - 3, susilaikė – 4.

Vytautas Grigaravičius. Biudžeto projekto 4 daliai pritarta.

12.5. Alytaus miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Jovita Katkauskaitė pakomentavo biudžeto projekto 5 dalį.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto 5 dalies.

Balsuota. už - 21, prieš - 0, susilaikė – 1.

Vytautas Grigaravičius. Biudžeto projekto 5 daliai pritarta. Prašau balsuoti dėl viso sprendimo projekto.

Balsuota. už - 20, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 21

Arvydas Švirmickas - susilaikė

Aurelijus Jaruševičius - už

Dobilas Kurtinaitis - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA: Tvirtinti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-02-11 sprendimo Nr. T-35 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

13.SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymas ir jos nuostatų tvirtinimas.

Pranešėja Socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Jurgis Krasnickas.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 19, prieš - 2, susilaikė - 3, iš viso balsavo - 24

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Dobilas Kurtinaitis - susilaikė

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - prieš

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - prieš

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - susilaikė

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA: Tvirtinti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ (pridedama).

14.SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės požeminio vandens monitoringo 2016–2019 m. programos patvirtinimas.

Pranešėja Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Vida Mačernienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Nerijus Cesiulis.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Dobilas Kurtinaitis - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA: Tvirtinti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės požeminio vandens monitoringo 2016–2019 m. programos patvirtinimo“ (pridedama).

15. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymas ir jo skelbimo savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimas.

Pranešėja Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja Palmira Raškauskienė pažymėjo, kad sprendimo projektas pakoreguotas pagal pateiktas Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje pastabas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Dobilas Kurtinaitis - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA: Tvirtinti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymo ir jo skelbimo savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pridedama).

16. SVARSTYTA. Pritarimas Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimo ir populiacijos reguliavimo projektui.

Pranešėja Investicinių projektų skyriaus vedėja Neringa Rinkevičiūtė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 23

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Dobilas Kurtinaitis - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA: Tvirtinti sprendimą „Dėl pritarimo Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimo ir populiacijos reguliavimo projektui“ (pridedama).

17. SVARSTYTA. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojami projektai.

Pranešėjas Statybos skyriaus vedėjas Sigitas Stumbras.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 21, prieš - 0, susilaikė - 2, iš viso balsavo - 23

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Dobilas Kurtinaitis - susilaikė

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA: Tvirtinti sprendimą „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų projektų.“ (pridedama).

18. SVARSTYTA. Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų tvirtinimas.

NUSPRĘSTA: Atidėti klausimo svarstymą.

19. SVARSTYTA. Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų tvirtinimas.

NUSPRĘSTA: Atidėti klausimo svarstymą.

20. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-09-19 sprendimo Nr. T-228 „dėl vietinių rinkliavų už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas, organizuoti komercinius renginius Alytaus miesto savivaldybės viešosiose vietose išdavimą ir nuostatų tvirtinimo“ pripažinimas netekusiu galios.

NUSPRĘSTA: Atidėti klausimo svarstymą.

21. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-04-10 sprendimo Nr. T-107 „Dėl negyvenamųjų patalpų Vingio g. 15A, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo  pavaduojanti skyriaus vedėja Auksė Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Nerijus Cesiulis (2 kl.).

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 22, prieš - 0, susilaikė - 2, iš viso balsavo - 24

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Dobilas Kurtinaitis - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - susilaikė

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - susilaikė

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA: Tvirtinti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-04-10 sprendimo Nr. T-107 „Dėl negyvenamųjų patalpų Vingio g. 15A, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais“ pakeitimo“ (pridedama).

22. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-10-30 sprendimo Nr.  T-317 „Dėl gyvenamųjų patalpų priskyrimo tarnybinėms ir jų išnuomavimo“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo  pavaduojanti skyriaus vedėja Auksė Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Nerijus Cesiulis (2 kl.).

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Aurelijus Jaruševičius.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 21, prieš - 1, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 22

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Danutė Remeikienė - už

Dobilas Kurtinaitis - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė – už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA: Tvirtinti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-10-30 sprendimo Nr.  T-317 „Dėl gyvenamųjų patalpų priskyrimo tarnybinėms ir jų išnuomavimo“ pakeitimo“ (pridedama).

23. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto pataisos koeficiento, rodančio būsto būklę, nustatymas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo  pavaduojanti skyriaus vedėja Auksė Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Nerijus Cesiulis.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 23

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Dobilas Kurtinaitis - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA: Tvirtinti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto pataisos koeficiento, rodančio būsto būklę, nustatymo“ (pridedama).

24. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-02-26 sprendimo Nr.   T-45 „Dėl  amortizacinių atskaitymų pastatų nusidėvėjimui atkurti normatyvų ir rinkos pataisos koeficientų savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčiams apskaičiuoti nustatymo“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo  pavaduojanti skyriaus vedėja Auksė Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Nerijus Cesiulis.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Jurgis Krasnickas (replika), Nerijus Cesiulis.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 18, prieš - 2, susilaikė - 2, iš viso balsavo - 22

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Dobilas Kurtinaitis - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - susilaikė

Jurgis Krasnickas - prieš

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - susilaikė

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - prieš

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA: Tvirtinti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-02-26 sprendimo Nr.   T-45 „Dėl  amortizacinių atskaitymų pastatų nusidėvėjimui atkurti normatyvų ir rinkos pataisos koeficientų savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčiams apskaičiuoti nustatymo“ pakeitimo“ (pridedama).

25. SVARSTYTA. Leidimas perduoti negyvenamąsias patalpas Daugų g. 7, Alytuje, panaudos pagrindais.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo  pavaduojanti skyriaus vedėja Auksė Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 22, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 22

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Dobilas Kurtinaitis - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA: Tvirtinti sprendimą „Dėl leidimo perduoti negyvenamąsias patalpas Daugų g. 7, Alytuje, panaudos pagrindais“ (pridedama).

26. SVARSTYTA. Sutikimas perimti turtą Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo  pavaduojanti skyriaus vedėja Auksė Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Nerijus Cesiulis.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Aurelijus Jaruševičius.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 21, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 22

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Dobilas Kurtinaitis - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - susilaikė

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA: Tvirtinti sprendimą „Dėl sutikimo perimti turtą Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn“ (pridedama).

Tarybos narys Robertas Šarknickas pasiūlė padaryti pertrauką.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto tarybos nario R. Šarknicko siūlymo daryti pertrauką anksčiau, negu numato tarybos veiklos reglamentas.

Balsuota. už - 19, prieš - 3, susilaikė – 1.

Vytautas Grigaravičius. Skelbiama 20 min pertrauka.

Pertrauka.

27. SVARSTYTA. Priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių komplektų ir mokinių skaičiaus vidurkių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas nustatymas.

Pranešėjas Švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas pakomentavo sprendimo projekto 1 ir 2 variantus.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Dobilas Kurtinaitis pareiškė, kad dėl tos dalies, kur kalbama apie šv. Benedikto gimnaziją, jis nusišalins ir prašė išskirti balsuojant, taip pat kreipėsi į direktorių kodėl pirminis sprendimo projektas buvo išimtas ir pakeistas. Jis pareikalavo, kad pirminis sprendimo projekto variantas būtų gražintas.

Atsakymą pateikė administracijos direktorius Vytautas Jastremskas.

Klausė: Aurelijus Jaruševičius, Nerijus Cesiulis.

Tarybos narė Nijolė Makštutienė informavo, kad nusišalina nuo Jotvingių gimnazijos klausimo dalies.

Tarybos narė Lina Sosunovičienė informavo, kad nusišalina nuo Putinų gimnazijos klausimo dalies.

Taip pat klausė: Aurelijus Jaruševičius, Nerijus Cesiulis, Robertas Šarknickas (2 kl.).

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Nijolė Makštutienė, Aurelijus Jaruševičius.

Vytautas Grigaravičius. Yra užsirašę kalbėti Jolanta Dimšienė, Alytaus pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė ir Vilija Sušinskienė, Alytaus miesto mokyklų mokytojų atstovė.

Kalbėjo: Jolanta Dimšienė, Alytaus pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė, Vilija Sušinskienė, Alytaus miesto mokyklų mokytojų atstovė.

Taip pat kalbėjo: Jurgis Krasnickas nepritarė nei vienam sprendimo projekto variantui, Nijolė Makštutienė pasiūlė, kad visi švietimo įstaigų vadovai prie klasių komplektų skaičiaus nurodytų kiek turi spec. poreikių vaikų, taip pat pritarė, kad ikimokyklinio ugdymo grupių klasių komplektų skaičius būtų 15, Nerijus Cesiulis.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti ar pritariama tarybos narių nusišalinimui.

Balsuota. už - 15, prieš – 6, susilaikė – 0.

Vytautas Grigaravičius. Nusišalinimui pritarta. Vyks alternatyvus balsavimas. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto 1 ar 2 varianto.

Balsuota. Už 1: 14 Už 2: 0 Iš viso balsavo: 14

Algirdas Gataveckas

Arvydas Švirmickas Už 1

Aurelijus Jaruševičius

Danutė Remeikienė Už 1

Dobilas Kurtinaitis

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė Už 1

Henrikas Šivokas

Jurgis Krasnickas

Jurgita Eidukevičienė Už 1

Kęstutis Ąžuolas Už 1

Kęstutis Ptakauskas Už 1

Laima Vincė Kirkliauskienė

Lina Sosunovičienė

Marius Grišmanauskas Už 1

Nerijus Cesiulis

Nerijus Jauneika

Nijolė Makštutienė

Robertas Šarknickas

Saulius Janulevičius Už 1

Sigitas Leonavičius Už 1

Tautvydas Tamulevičius Už 1

Tomas Pačėsas Už 1

Valė Gibienė Už 1

Valius Micevičius

Virginijus Jaruševičius

Vytas Jazepčikas Už 1

Vytautas Grigaravičius Už 1

Vytautas Grigaravičius. Pritarta sprendimo 1 variantui.

NUSPRĘSTA: Tvirtinti sprendimą „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių komplektų ir mokinių skaičiaus vidurkių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas nustatymo“ (pridedama).

28. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimas.

Pranešėjas Švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Dobilas Kurtinaitis - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA: Tvirtinti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pridedama).

29. SVARSTYTA. dėl Alytaus dailiųjų amatų mokyklos ugdymo aplinkos kūrimo 2016 metų programos tvirtinimo.

Pranešėjas Švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Tarybos narys Arvydas Švirmickas nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl tarybos nario A. Švirmicko nusišalinimo.

Balsuota. už - 19, prieš - 4, susilaikė – 0.

Vytautas Grigaravičius. Nusišalinimui pritarta. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 23

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Dobilas Kurtinaitis - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA: Tvirtinti sprendimą „Dėl Alytaus dailiųjų amatų mokyklos ugdymo aplinkos kūrimo 2016 metų programos tvirtinimo“ (pridedama).

30. SVARSTYTA. Leidimas Jolantai Dimšienei dirbti papildomą darbą.

Pranešėjas Švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 22, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 23

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Dobilas Kurtinaitis - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA: Tvirtinti sprendimą „Dėl leidimo Jolantai Dimšienei dirbti papildomą darbą“ (pridedama).

31. SVARSTYTA. Alytaus Likiškėlių pagrindinės mokyklos direktoriaus skyrimas ir tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymas.

Pranešėjas Švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 24

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Dobilas Kurtinaitis - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA: Tvirtinti sprendimą „Dėl Alytaus Likiškėlių pagrindinės mokyklos direktoriaus skyrimo ir tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo“ (pridedama).

32.SVARSTYTA. Informacija apie Kauno apygardos probacijos tarnybos savivaldybių probacijos skyriaus veiklą.

  Pranešėja Kauno apygardos probacijos tarnybos savivaldybių probacijos skyriaus viršininkė Aistė Pušinaitytė pateikė informaciją.

                        NUSPRĘSTA: Informacija išklausyta.

                        Vytautas Grigaravičius. Prašome tarybos narį Robertą Šarknicką perskaityti paklausimą.

                        Tarybos narys Robertas Šarknickas kreipėsi į savivaldybės administracijos direktorių, kad jis patvirtintų arba paneigtų faktą, kad savivaldybės įmonės, kurios savininkė yra savivaldybė, direktorė S. Mikelionienė neseniai buvo nubausta administracine tvarka, surašant administracinį teisės pažeidimų protokolą už kasos operacijų atlikimo ir kasos darbo organizavimo pažeidimus.

                        Vytautas Jatremskas. Taip, galiu patvirtinti, kad man žinoma, kad toks įvykis buvo, t. y. buvo surašytas protokolas tiek kasininkei, tiek įmonės vadovei už tai, kiek man žinoma, kad pinigai nebuvo vakare išimti ir įnešti į sąskaitą. Tuo pasireiškė tas pažeidimas.

                        Robertas Šarknickas. Jeigu tai tiesa, ar gali toks žmogus vadovauti savivaldybės įmonei, kadangi tai yra grubus pažeidimas, lyginant su atleista Jaunimo centro direktore.

                        Vytautas Jastremskas. Kadangi čia jau yra vertinimas, galiu pasakyti tik savo asmeninę nuomonę. Aš manau, kad čia nėra grubus pažeidimas.

                        Vytautas Grigaravičius. Šios dienos darbotvarkės klausimai apsvarstyti. Posėdis baigtas. Dėkoju visiems už darbą.

 

 

 

Posėdžio pirmininkas

 

Vytautas Grigaravičius

Posėdžio sekretorė

 

Dalia Jezukevičienė

 

 

Į pradžią