Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-56 2017-01-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAMS FINANSUOTI 2017 METAIS, PASKIRSTYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAMS  FINANSUOTI 2017 METAIS, PASKIRSTYMO

 

2017 m. sausio 13 d. Nr.  DV-56

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu,  Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012  m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo“ (2016 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. A1-509 redakcija) 37 punktu ir atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos 2017-01-11 protokolą Nr. KPPt-2-(14.27),

t v i r t i n u valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų Alytaus miesto savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti 2017 metais, paskirstymą (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 


                                                                                                            PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. sausio 13 d.

įsakymu Nr.  DV-56

 

2017 m. kovo 2 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-270 redakcija

 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAMS FINANSUOTI 2017 METAIS, PASKIRSTYMAS

 

Eil. Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Suma pagal Projektų vertinimo ir atrankos komisijos rekomendacijas (Eur)

Valstybės lėšos

Savivaldybės lėšos

1.

Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos Alytaus miesto ir rajono skyrius

12 990

-

2.

VšĮ „Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras“

-

10 000

3.

Klubas „Artritas“

3 500

-

4.

VšĮ Alytaus neįgaliųjų užimtumo dienos centras

40 000

2 600

5.

VO (asociacija) specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“

11 742

1 447

6.

Alytaus miesto ir rajono diabeto klubas „Viltis“

7 500

1 100

7.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

nefinansuoti

nefinansuoti

8.

Asociacija Tėviškės namų bendruomenė

nefinansuoti

nefinansuoti

Iš viso

75 732

15 147

_____________

 

Į pradžią